Askeforskriften gir trøbbel for luftsporten

De svenske, danske og britiske luftfartstilsynene har alle sammen gitt grønt lys for flyging med stempelmotorfly og annen luftsportsutøvelse i luftrom som potensielt er askekontaminert. Derimot gjelder det strenge regler i norsk luftrom som innebærer at man ikke en gang kan fly ballong i luft med den laveste askekonsentrasjonen.

Publisert

De svenske, danske og britiske luftfartstilsynene har alle sammen gitt grønt lys for flyging med stempelmotorfly og annen luftsportsutøvelse i luftrom som potensielt er askekontaminert. Derimot gjelder det strenge regler i norsk luftrom som innebærer at man ikke en gang kan fly ballong i luft med den laveste askekonsentrasjonen.

I intervju med NRK Dagrevyen 23. mai fastslo Espen Slyngstad fra Luftfartstilsynet (LT) at de norske forskriftene vil være i tråd med forskriftene i Europa forøvrig – nettopp for å forhindre den forskjellen i regelpraktisering som man så ved forrige vulkanutbrudd i 2010.

Selv om de norske reglene som er utstedt hittil er i tråd med europeiske forskrifter hva angår luftfartøy med turbinmotorer, ser man så langt ingen harmonisering i restriksjonene for luftsport og allmennflyging. Dette til tross for at både Storbritannia og våre nordiske naboland helt har unntatt flyging med stempelmotor fra restriksjonene, også der det er høyest askekonsentrasjon. En grundig teknisk vurdering foretatt av britiske CAA i samarbeid med motorprodusentene Lycoming og Continental ligger til grunn for beslutningen i disse landene.

Nødvendig med prosedyrer godkjent av Luftfartstilsynet

- Forutsetningen for å kunne fly stempelmotorfly i askekontaminert område er at motorprodusenten tilrår flyging i luftrom med nærmere angitt askenivå. Deretter må tekniske og operative prosedyrer godkjennes av Luftfartstilsynet. Dessuten må hver enkelt flyeier utarbeide egne prosedyrer slik det kreves i askeforskriften, sier seniorrådgiver i Luftfartstilsynet Marit Kvarum i en e-post til Flynytt i kveld.

Dette står som nevnt i sterk kontrast til reglene i land som Storbritannia, Sverige og Danmark.

Restriksjoner også for flyging med seilfly og ballong

– Askeforskriften gjelder også for seilfly og ballong, jfr § 2:”Virkeområde: Forskriften gjelder for lufttrafikktjenesten samt eiere og brukere av sivilt registrerte luftfartøy som opererer i luftrom med potensiell forekomst av vulkansk aske”, understreker Kvarum.

Luftfartstilsynet i Danmark utstedte en egen AIC for allmennfly 23. mai. Britene har på sin side produsert en teknisk omfattende guide for operasjon i askeforurenset luft så tidlig som i februar 2011 – samtidig som Lycomings instruksjoner forelå. Ingen av disse landene har sett det nødvendig å legge restriksjoner med flyging med seilfly eller ballong.

I Norge finnes kun en askeforskrift som er designet for turbinfly men som altså likevel benyttes for fly med stempelmotorer og annen luftsport. Forskriften finner du her: http://www.luftfartstilsynet.no/regelverk/article24651.ece

- Skuffet men håper på reviderte retningslinjer

– Det er med stor skuffelse vi slår fast at de lettelsene som andre land har innført fortsatt glimrer med sitt fravær i norske forskrifter. I nabolandene som LT har hatt løpende kontakt med gjennom både denne og forrige askekrise er det nå kommet på plass regler som tilsier at seilfly og fly med stempelmotor helt er fritatt for restriksjonene så lenge flyene flyr i visuelle meteorologiske forhold (VMC), sier George Lundberg som er fungerende fagsjef i Motorflyseksjonen.

– NLF har fóret LT med teknisk informasjon både denne gangen og under forrige krise. Vi har blant annet påpekt at begge de store motorprodusentene Lycoming og Contintental gjør et poeng av at det er synlig askeforurensning i lufta og på bakken man skal unngå. Som en helt logisk konsekvens av dette har våre nabolands tilsyn satt som en forutsetning at man må fly i visuelle forhold for å kunne fly i askesoner med stempelmotorfly. For oss er det underlig at Luftfartstilsynet hittil ikke har implementert tilsvarende regelverk basert på samme forutsetninger. Vi håper LT kommer på banen raskt med reviderte forskrifter slik at aktivitetene våre ikke hindres nok en gang av "papirproblemer", avslutter Lundberg.

Powered by Labrador CMS