Kjeller

Nytt håp for Kjeller

Flyhistorien på Kjeller skal ivaretas som et levende kulturminne. Lillestrøms kommunestyres massive flertall tildelte flyplassmotstanderne et knusende nederlag i møte 9.september. Kommunestyret ønsker både fly og by.

Flydagen på Kjeller 2016. Foto Martin Nilsen
Flydagen på Kjeller 2016. Foto Martin Nilsen

Av 55 medlemmer i kommunestyret, avgjorde 52 representanter å sende hele saken tilbake til kommunedirektøren med utvetydig ordre om å gjøre jobben med å foreslå løsninger for Kjellers fremtid på nytt.

Hvordan kan det bli fly og by?

Vedtaket sent onsdag kveld om det sentrale punkt seks i innstillingen fra formannskapet til kommunestyret, lyder slik:

 "Flyhistorien på Kjeller skal ivaretas som et levende kulturminne. Det skal søkes å etablere et luftfartøyvernsenter og flystripe til bruk for veteranfly samtidig som man ivaretar samfunnssikkerhet og folkehelse. Kommunedirektøren bes legge frem en sak som belyser": 

  • Hvilke bidrag et luftfartøyvernsenter kan ha til byutviklingen.

  • Hvilke volumer med næring og bolig som kan kombineres med tilstrekkelig areal til luftfartøyvernsenter og tilstrekkelig areal flystripe for veteranfly.

  • Økonomien knyttet til etablering og drift av luftfartøyvernsenter, herunder blant annet muligheter for statlig bidrag, kommunalt bidrag og bidrag gjennom utbyggingsavtale. 

Kun tre representanter fra Venstre og SV stemte mot.

En rekke endringsforslag til den ni punkter lange innstillingen, falt under avstemningene. Det ble også flertall for punkt 7, som lyder slik:

 Retningen er lagt

 "Lillestrøm kommune ser positivt på Riksantikvarens pågående prosess knyttet til mulig fredning av deler av området, og understreker viktigheten av at området bevares gjennom aktiv bruk. Omfanget av fredning og hvordan mulighetene knyttet til en fredning kan realiseres avklares i den videre prosess". 

Nå får altså Kjeller-saken en ny runde i Lillestrøm kommune, og som ordfører Jørgen Vik (Ap) konkluderte:

 - Nå er den videre retning for arbeidet med Kjeller flyplass lagt, og dette understreker behovet  for å jobbe grundig med mange spørsmål. Det blir spennende å se resultatet ettersom arbeidet skrider frem.

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Duxford Flying Legends

Ikke flere Flying Legends på Duxford

Imperial War Museum Duxford tett ved Cambridge i England og The Fighter Collection, som holder til på flyplassen med sin samling av warbirds og restaureringsarbeid, har tilsynelatende ikke kunne blitt enige om prisen for å holde Flying Legends på Duxford Les hele saken

Folkets ja til Kjeller

Folke-flertall for flygende fly på Kjeller

En undersøkelse utført av InFact på oppdrag av Norges Luftsportforbund og Kjeller Flyhistoriske Kulturpark viser at mer enn seks av ti av de 80.000 innbyggerne i den nye storkommunen Lillestrøm, sier ja til veteranrelatert flyaktivitet på Kjeller Les hele saken

Nyheter fra AVweb

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen