FLYPLASSITUASJONEN PÅ ØSTLANDET:

Her er NLFs krav i småflyplass-saken

NLFs innstilling er at staten – 20 år etter at den la ned Fornebu – endelig må erkjenne sitt ansvar og bidra til en varig løsning.

VIL STILLE KRAV: Norges Luftsportforbund og generalsekretær John Eirik Laupsa (bildet) vil formidle flere krav når de møter samferdselsministeren i februar.
VIL STILLE KRAV: Norges Luftsportforbund og generalsekretær John Eirik Laupsa (bildet) vil formidle flere krav når de møter samferdselsministeren i februar. (Foto: NLF)

I går ble det kjent at Eggemoen anbefales som ny norsk hovedsmåflyplass i en ny rapport utført på vegne av Samferdselsdepartementet. 

Premisset for analysen har vært en nedleggelse av flyplassen på Kjeller i 2023, og at flyplassene på Hamar og Hokksund legges ned på lengre sikt.

EGGEMOEN: - Dersom man vekter brukernytten høyt, vurderes Eggemoen som den beste løsningen og etablering av ny flyplass på Krokstad som det nest beste, står det i den nye rapporten fra Oslo Economics. Foto: Eggemoen Utvikling AS

Norges Luftsportforbund (NLF) hadde i går kveld et møte med representanter fra Kjellers flyklubber, der de gjennomgikk rapporten som er utført av rådgivnings- og analyseselskapet Oslo Economics. 

NLFs innstilling er at staten – 20 år etter at den la ned Fornebu – endelig må erkjenne sitt ansvar og bidra til en varig løsning på flyplassituasjonen på Østlandet. 

- NLF peker på Eggemoen eller Sørum som ny løsning for småflyplass i hovedstadsområdet. Samtidig ber

NLFs krav til regjeringen

1. Staten avsetter midler i statsbudsjettet for 2020 til etablering av et nytt småfly-anlegg på enten Eggemoen eller Krokstad i Sørum. Dersom Eggemoen velges som løsning skal dagens vilkår ved Kjeller flyplass videreføres frem til Ringeriksbanen og ny E16 mellom Sandvika og Hønefoss er ferdigstilt.

2. Staten tar initiativ til å etablere et senter for utvikling av elektrisk luftfart på den flyplassen som velges som varig løsning for småflytrafikken i Oslo-området.

3. Staten sikrer de kulturhistoriske verdiene ved Kjeller flyplass ved å legge til rette for etablering av en veteranflyplass etter Forsvaret avslutter sin drift ved flyplassen i 2023.

4. Staten sørger for at allmennflymiljøet ved Rygge flyplass sikres de samme vilkårene som ligger til grunn i den fortsatt gyldige sivile konsesjonen for flyplassen fra 2014.

Kilde: NLF

flymiljøet regjeringen om å ta initiativ til et senter for utvikling av elektrisk luftfart på den nye flyplassen, skriver forbundet i en pressemelding i dag. 

NLF mener også at staten må frede hele eller deler av Kjeller flyplass.

Skal møte ministeren

NLF skal ha et møte samferdselsministeren den 22. februar, og vil i forkant av møtet formidle flere krav i forbindelse med at Stortinget har bedt regjeringen om å presentere en varig løsning for småflytrafikken i Oslo-området.

ALHPA ELECTRO: I fjor ankom Norges første elektriske motorfly hovedstaden. Det er av typen Pipistrel Alpha Electro. Foto: Avinor

Ett av kravene NLF stiller er som nevnt at staten skal etablere et senter for utvikling av elektrisk luftfart.

– Om 30 år vil det være like vanlig å fly elektrisk småfly som det er å kjøre el-bil i dag. Det vil bli både enklere og billigere å fly. Småflyet vil endelig kunne bli allemannseie, sier John Eirik Laupsa, generalsekretær i NLF.

Norges første elektriske motorfly ankom Norge i fjor. Avinor og NLF gikk sammen om å kjøpe elflyet Alpha Electro G2 fra den slovenske flyfabrikken Pipistrel. 

– Elektrisk luftfart vil gi store muligheter innen transportsektoren i fremtiden. Det er uten sammenlikning den transportformen som har lavest utslipp og miljøinngrep. Norge er bygget for luftfart og bør benytte seg av muligheten til å ta en lederposisjon i en tidlig fase, mener Laupsa.  

Vil ha fredning av Kjeller

NORGES ELDSTE: Den første flyturen fra Kjeller fant sted 21. september 1912. Dette bildet er tatt 20 år senere. I dag er Kjeller Norges desidert største allmennflyanlegg og huser om lag 125 småfly og veteranfly. Foto: Nasjonalbibliotekets bildesamling

Bakgrunnen for at det nå arbeides med å finne en ny hovedflyplass for allmennfly på Østlandet er at Forsvaret forlater Kjeller i 2023.

Flyplassen, som er Norges eldste, har en rik kulturhistorisk verdi.

NLF gjorde i 2017 en spørreundersøkelse blant Skedsmos befolkning med spørsmål om den flyhistoriske og veteranrelaterte flyaktiviteten bør videreføres på Kjeller når Forsvaret avvikler sin virksomhet innen 2023. Mer enn seks av ti svarte et klart ja. 

NLF mener at staten må frede hele eller deler av flyplassen.

– Kjeller flyplass er arnestedet for norsk luftfart og anerkjent over hele Europa for sin veteranfly-aktivitet. Det vil være en kulturhistorisk katastrofe om flyplassen ikke blir bevart til fordel for fremtidige generasjoner, sier Laupsa.

I oktober i fjor ble det kjent at Riksantikvaren vil frede mange av de eldste forsvarsbyggene i tillegg til andre installasjoner på Kjeller. Bygningene som er foreslått fredet inkluderer de to hangarene. 

Les mer HER.

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Duxford Flying Legends

Ikke flere Flying Legends på Duxford

Imperial War Museum Duxford tett ved Cambridge i England og The Fighter Collection, som holder til på flyplassen med sin samling av warbirds og restaureringsarbeid, har tilsynelatende ikke kunne blitt enige om prisen for å holde Flying Legends på Duxford Les hele saken

Nyheter fra AVweb

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen