Veteranfly får friere ferdsel

European Civil Aviation Conference (ECAC) anbefaler nå at veteranfly under 5700 kg får samme mulighet til å ferdes fritt i Europa som hjemmebygde fly har hatt siden 1980.

Publisert Sist oppdatert

DISKRIMINERINGEN AV VETERANFLY i samband med grensekryssinger internt i Europa er snart historie, etter at European Civil Aviation Conference (ECAC) 16. mai besluttet å komme med en anbefaling som likestiller veteranfly med hjemmebygde fly. 

Fram til nå har veteranflygere vært pålagt å søke om flygetillatelse for hvert eneste land som flyet skal flys gjennom. Skal du eksempelvis fly en Auster til Sverige, må du punge ut med 6 200 svenske kroner i gebyr til Transportstyrelsen for en trafikktillatelse, selv om det bare er snakk om et kort besøk på maksimum én måned. Et land som Nederland gir på sin side normalt kun tillatelser som varer i det lite VFR-vennlige tidsrommet på 24 timer.

Dette kostbare og byråkratiske regimet har gjort veteranfly lite attraktive å krysse grenser med, ihvertfall for de lovlydigste av flygerne.

Tidligere var hjemmebygde fly utsatt for tilsvarende restriksjoner, men i 1980 kom ECAC med en anbefaling til alle sine medlemsland i Europa om å anerkjenne hverandres særskilte luftdyktighetsbevis og flygetillatelser. Dermed ble det fri flyt av hjemmebygde luftfartøy i de fleste europeiske land

Norsk push for ny ECAC-anbefaling

European Federation of Light, Experimental and Vintage Aircraft (EFLEVA) har i flere år jobbet for å myke opp bestemmelsene om grensekryssing med veteranfly. Løsningen som EFLEVA lenge anså som mest realistisk var bilaterale avtaler mellom enkeltland. Med ECACs hele 44 land, ville det imidlertid ha krevd en jungel av bilaterale avtaler å oppnå fri ferdsel i Europa. 

På EFLEVA-konferansene i 2012 og 2013 tok Lars Øyno, daværende leder i Norges Luftsportforbund – Motorflyseksjonen og nåværende president i EAA Chapter 537, til orde for en annen strategi: Nemlig en utvidelse av ECAC-anbefalingen om hjemmebygde luftfartøy til også å omfatte veteranluftfartøy. 

– Om landene i EASA-området skulle inngå bilaterale avtaler, ville vi ha trengt 496 avtaler! I dag har vi kun fem bi-laterale avtaler for veteranfly, blant annet mellom Frankrike og Storbritannia. Det betyr at vi har 491 nye avtaler vi må inngå for å komme i mål med fri flyt, poengterte Øyno under en egen presentasjon som han holdt om temaet under EFLEVA-konferansen i 2014. 

– Det er ikke realistisk å inngå 491 avtaler, og temaet er forøvrig ikke tilstrekkelig prioritert hos de ulike landenes myndigheter, uttalte Øyno.  

I presentasjonen trakk også Øyno fram dansk regelverk, som i flere år har åpnet for at ikke-danske "hjemmerestaurerte" veteranfly kan fly gjennom landet uten forutgående tillatelse. 

Dette ble startskuddet på en intensivert EFLEVA-kampanje, hvor etterhvert også det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA ble konsultert. EASA har ikke veteranfly under sine vinger siden de omfattes av kategorien "anneks II-luftfartøy", men EASA-sjef Patrick Ky støttet likevel initiativet overfor ECAC i lys av veikartet for regulering av allmennflyging. 

ECAC – som kan sammenliknes med en europeisk utgave av ICAO – omfatter 13 land utenfor og 31 land innenfor EASA-området. På ECAC-konferansen i Paris i desember i fjor fikk forslaget om fri flyt av veteranfly sin overordnede tilslutning. Med beslutningen 16. mai i år er også detaljene i anbefalingen klarlagt. 

Klare kriterier

Helt uten begrensninger er anbefalingen ikke. Luftfartøyet må være å anse som historisk etter definisjonen i EASA-forordningens anneks II (a) (i), det kan maksimalt veie 5 700 kg, og det kan kun opereres ikke-kommersielt. Hvert land kan dessuten sette begrensninger for hver lenge et luftfartøy kan operere uten særskilt tillatelse. 

Anbefalingen gjelder kun luftfartøymodeller som tidligere har hatt et typesertifikat utstedt i tråd med ICAO-bestemmelser. Dermed vil den ikke automatisk gjelde for den kategorien militære luftfartøy som ikke har hatt et typesertifikat en gang i historien. 

 

Må innføres i hvert enkelt land

Ettersom ECAC kun kommer med anbefalinger til suverene stater, er det opp til hvert av de 44 landene om anbefalingen følges opp – og på hvilken måte det gjøres. Erfaringene med hjemmebygde luftfartøy viser eksempelvis at Belgia, Spania, Ungarn og Island vil ha full kontroll gjennom en søknadsprosess, til tross for ECAC-anbefalingen. Likevel har systemet fungert godt i brorparten av de europeiske statene og gjort hjemmebygde luftfartøy til et reelt alternativ for reiser på tvers av landegrensene. 

Nå starter EFLEVA og de nasjonale allmennfly- og luftsportsorganisasjoene arbeidet med å få hvert av de 44 landene til å innarbeide anbefalingen om fri flyt av veteranfly. For Norges del er det grunn til å være optimistisk: Luftfartstilsynet har allerede uttrykt støtte til anbefalingen på prinsipielt grunnlag

Slik lyder anbefalingen

The Conference recommends that

Member States allow to fly in their country without any restrictions, other than those stated in the certificate of airworthiness or “permit to fly” issued by another Member State, historical aircraft originally factory-manufactured and previously holding an ICAO compliant Certificate of Airworthiness and subsequently operated under national rules through a National Restricted Permit to Fly or National Restricted Certificate of Airworthiness, and falling under EU Regulation (EC) No 216/2008, Annex II, Article a(i).

The present Recommendation applies only to aircraft of maximum take-off weight of less than 5 700 Kg and operated in non-commercial flights. ECAC Member States retain the right to establish the maximum duration of operations of these aircraft in their own territory.

Powered by Labrador CMS