Anmelder Luftfartstilsynet for dokumentfalsk

Svein Kåre Johnsen anmelder Luftfartstilsynet for dokumentfalsk etter å ha mottatt det som angivelig er et forhåndsvarsel fra 2008 om at hjemmebygde fly ikke lenger skulle få luftdyktighetsbevis, men derimot flygetillatelser med flere operative vilkår – herunder forbud mot nattflyging.

Publisert

Johnsen ba om innsyn i det forhåndsvarselet Luftfartstilsynet har hevdet at de har gitt markedet – og som de 28. november 2012 bekreftet overfor Samferdselsdepartementet at de hadde gitt i samband med Johnsens klagesak (se egen sak i Flynytt 1/2014, side 34 med utgivelse 11. februar). Forhåndsvarselet skal ha vært sendt i form av et følgebrev til særskilt flygetillatelse som flyeierne mottok i 2008.

– Rent bortsett fra at man ikke kan snakke om et forhåndsvarsel når det er et følgebrev til den flygetillatelsen som utgjør selve praksisendringen, er følgende forhold enda mer graverende: Slik dokumentet framstår, er det nemlig umulig at det kan være fra 2008. Ikke bare dét, alt tyder på at dokumentet er fabrikkert med overlegg i ettertid for å skjule at markedet faktisk aldri har fått noe forhåndsvarsel, sier Johnsen til Flynytt og viser til dokumentets brevhode som skulle indikere at det er så gammelt at det stammer fra tiden da Luftfartstilsynet holdt til i Oslo.

Avdekket uheldig forvaltningspraksis

files/content/news/Iversen_Tor_smil_beskjaert.jpg– Vi tar alle slike påstander svært alvorlig. Derfor satte vi umiddelbart i gang med en intern gjennomgang av saken. Vår foreløpige konklusjon er at Luftfartstilsynet ikke har gjort noe straffbart, sier kommunikasjonsdirektør Tor O. Iversen i Luftfartstilsynet til NRK Nordland.

– Vi har imidlertid avdekket uheldige sider ved vår forvaltningspraksis i denne konkrete saken. Det tar vi umiddelbart tak i, sier han videre.

– Kan være sendt uten loggføring

I likhet med andre offentlige etater er Luftfartstilsynet pålagt å ha en postjournal hvor utgående post loggføres.

– Har LT funnet det utgående dokumentet i postjournalen fra året 2008?

– Dette spørsmålet er fortsatt gjenstand for vår interne gjennomgang, og sannsynligvis også et moment i en etterforskning fra politiets side. Det blir derfor ikke riktig å prosedere dette i media, sier Iversen til Flynytt.

– Hvis brevet faktisk er sendt ut i 2008 og loggført, hvorfor ikke da få det frem, spør NRK Nordland i sin distriktsnyhetssending på TV.

– Du er inne på noe av kjernen i problematikken her. Det kan være sendt herfra, men ikke nødvendigvis loggført, svarer Iversen.

– Dette er i beste fall en spekulasjon, i verste fall et forsøk på å villede media, repliserer Johnsen.

– Som jeg har redegjort for i et brev av 16. desember da jeg første gang varslet tilsynet om mulig dokumentfalsk, er dokumentet av en slik karakter at det er utelukket at det stammer fra 2008, hevder Johnsen.

Det følgebrevet til flygetillatelse som Johnsen faktisk mottok i 2008, har Flynytt fått tilgang til. Dokumentet har tittelen «LN-SKJ Utstedelse av Permit to Fly», og brevhodet oppgir Luftfartstilsynets Bodø-adresse.

Tror ikke på glipp

– Hvordan kan du være sikker på at dette er gjort med overlegg og ikke bare er en glipp?

– Nå er det opp til politietterforskningen og den interne granskingen å finne ut av det. Men hvordan forklarer man ellers at brevhodet indikerer at dokumentet er eldre enn 2008, mens innholdet peker mot at det må være nyere enn 2010 eller 2011, spør Johnsen.

– Man kan vel ha lagt feil brevark i printeren etter flytteprosessen?

– Dokumentegenskapene i PDF viser klart at det er elektronisk generert, inkludert brevhode og adresse. Dette er ikke scan av et stykke papir som ble trykket ut i vanvare. Dessuten ville en ren glipp vært lett å beklage rett etter at jeg varslet om hendelsen 16. desember. Nå har det gått halvannen måned med interne granskinger uten at jeg har fått noe svar på hva som faktisk har skjedd. Dette er lite forenlig med at det bare er en uskyldig glipp. Jeg er forøvrig kjent med at dokumentet også ble gitt til en annen på en tilsvarende innsynsbegjæring, sier Johnsen.

– Det er dessuten ikke snakk om en hvilken som helst innsynsbegjæring – dette er en viktig del av en sak som jeg og tilsynet har vært involvert i gjennom fem år, som har vært behandlet av Samferdselsdepartementet og av Sivilombudsmannen i to runder. Fallhøyden for tilsynet er altså stor, noe som gjør en tilfeldig glipp vesentlig mindre sannsynlig, avslutter Johnsen.

Luftfartstilsynet tar nå flere grep for å komme til bunns i denne saken:

– Den interne gjennomgangen som vi iverksatte skal også kvalitetssikres av ekstern ekspertise for å forsikre at vi ikke overser noe i dette sakskomplekset, forsikrer Luftfartstilsynets Tor O. Iversen.

Bildet over: Tor O. Iversen er kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet. Foto: Luftfartstilsynet

files/content/news/Derfor3.jpg

Powered by Labrador CMS