Justisministeren blir instruert om den avanserte arbeidsplassen systemoperatøren ombord får når AW101 blir satt inn i redningstjensten. I redningsmannsetet lenger akterut, politisk rådgiver Anette Elseth.
Justisministeren blir instruert om den avanserte arbeidsplassen systemoperatøren ombord får når AW101 blir satt inn i redningstjensten. I redningsmannsetet lenger akterut, politisk rådgiver Anette Elseth.

AW101: Et flyvende teknisk vidunder

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen avduket i dag det første ferdigstilte av Norges i alt 16 nye redningshelikoptre.

Publisert Sist oppdatert

(YEOVIL) Med et smil som aldri sluknet, fra øre til øre, gikk justisminister Anders Anundsen fra intervju til intervju i en flydress han aldri fikk tid til å ta seg av. En meget fornøyd statsråd slo fast at det ikke var hans regjering som har somlet i den flere tiår lange saken om nye redningshelikoptere. 

29 måneder etter kjøpsbeslutningen i desember 2013 kunne ministeren som «eier» sette seg til rette i det første nye, norske AW101 SAR-helikopteret og bli fløyet en godværstur over den sørvestre engelske landsbygda.

Like før hadde han avduket den norske maskin nummer to som Leonardo Helicopters hadde lakkert i de fargene de nye norske redningsmaskinene skal ha. I tillegg til teksten «Luftforsvaret» og «Redningstjeneste» får de nye maskinene Statens eget symbol, riksløven i kronen helt akter på halen, slik politihelikopterne har. Dermed markeres eierskapet og hvem operatøren er.

16 maskiner

De nye maskinene blir levert etter følgende plan: To i 2017, fem i 2018, fem i 2019 og fire i 2020. 

Statssekretær Anne Grete Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet fikk sammen med departementsråd Erik Lund-Isaksen og ekspedisjonssjef Øystein Knudsen jr. i Justis- og beredeskapsdepartementet også en demotur med generalinspektøren for Luftforsvaret (GiL), Per-Egil Rygg.

– Jeg blir helt rørt av å se denne maskinen, ferdig lakkert, når jeg vet at disse helikopterne skal bety mye for helse-Norge. Dette kan den norske befolkning glede seg til. I denne kabinen med full ståhøyde kan man gjøre mye av livreddende og stabiliserende behandling, ikke minst når det gjelder barn. Her er alt konsentrert rundt pasienten, sier Erlandsen til Flynytt.

I mars 2017 flys den første maskinen til Sola og vil etter planen setes i aktiv tjeneste i begynnelsen av 2018 etter tester og tilpasningsprosedyrer.

Lengere og raskere

– Så, hva er ditt umiddelbare inntrykk, Anundsen?

– Dette er et fantastisk redningshelikopter som jeg gleder meg til skal fly langs norskekysten og redde folk, for det er det dette handler om. Det har en kapasitet som gjør at vi raskere kan nå ut til dem som er nødstedt, de kan rekke lenger og vil komme raskere fram til sykehus. Vi vil redde liv, ikke minst fordi det er raskere enn dagens maskiner, og det har utstyr som er topp moderne. Jeg er veldig imponert over det jeg ser her, sier Anundsen til Flynytt.

– Hva er den største fordelen utstyrsmessig, er det de-icing-kapasiteten eller sensorer med blant annet infrarøde kameraer for å se folk under søk?

– Det er nesten vanskelig å si hvis man skal peke ut én eller to ting. 

– Dette er et flyvende teknisk vidunder som har utrolige mange ulike tekniske funksjoner som vi ikke er i nærheten av å ha i dagens redningshelikoptere som nå er 44 år gamle, sier Anundsen.

– Dette er det mest avanserte redningshelikopter vi kan oppdrive i dag, og jeg gleder meg til at norsk redningstjeneste skal få noe av det beste utstyret i verden.

Alt på plass i 2020

– Blir det et farlig langt tidsgap her, før disse nye maskinene er inne, mens de gamle skrus intenst på for hver flytime de kan gjennomføre?

– Nei, det er ikke farlig, og de driver Sea King-en på en veldig god måte i dag. Sea King-ens gjenværende levetid er faktisk veldig liten, men tjenesten drives i dag på en slik måte at vi er sikre på at de får utfaset Sea King-en på den måten de har planer om. Vi har et program for Sea King frem til 2020, og da skal disse nye AW101-ene være på plass og fullt operative.

– Men se for deg at en syklist stuper og får en stygg hodeskade, da er dette veldig mye å komme med  – Sea King-ene brukes i dag ofte til rene ambulanseoppdrag?

– Jo, men vi har en rekke andre kapasiteter,  vi har en rekke ambulansehelikoptre, vi har en ordinær ambulansetjeneste, men det vi har her – sier Anundsen og peker seg over skulderen mot det nylakkerte, avdukede helikopteret – er nær sagt full pakke som kan brukes både til transport av skadede som skal til sykehus, men først og fremst er det en SAR-maskin i verdensklasse.

– Akkurat passe

– I de aller fleste oppdragene har Sea King-en én eller to pasienter, så det er ikke for mye å anskaffe en så stor kapasitet?

– Nei, det er ikke for mye, det er akkurat passe. Men det er slik at når vi skal ha et SAR-helikopter må vi gå etter det som er best mulig, vi kan aldri tilfredsstille alle mulige behov. Vi kan ikke både transportere over 20 mennesker og samtidig ha et lite helikopter, dette er et helikopter som skal utøve mange forskjellige tjenester, og jeg mener vi har truffet veldig godt.

Inngående om girboks

– Girbokser på helikopter har dessverre vært et hett tema i Norge de siste ukene, hva fikk du vite under omvisningen i dag hvor du blant annet fikk en grundig briefing om AW101s girboks?

– Det jeg synes er veldig spennende er hva det faktisk er – hvordan den fungerer, hvordan den er bygget opp. Det er jo faktisk veldig små maskindeler som har høy belastning, men som interagerer på en sånn måte at det er imponerende. Når man ser all den kraften som går inn på den girboksen fra de tre motorene med 2000 hesterkrefter hver, får man virkelig se hva dette innbærer av kraftoverføringer, det er et tema det er fascinerende rett og slett å få vite mer om.

– Og dette er betryggende?

– Ja, det er betryggende, det er et godt system i et moderne helikopter med et moderne girsystem, og vi har hatt en kjapp innføring i en del av de tingene i dag, men først og fremst - det engasjementet helt i toppledelsen hos Leonardo Helicopters for hvordan dette helikopterert settes sammen, det er helt formidabelt, og det er moro å høre direktøren fortelle og oppleve at han kan så mye om ting direktører vanligvis ikke kan så mye om.

Store ord

Daniele Romit, CEO i Leonardo Helicopters, ønsket Anundsen velkommen til å avduke det første av 16 helikopter som Norge har kjøpt, og som Romiti ubeskjedent beskrev som «verdens mest kabable SAR-helikopter som eksisterer i dag, og en ny generasjon helikopter som vil tjene Norge i mange kommende år».

Fabrikkens historie med norske myndigheter går 44 år tilbake, da den gang Westland gikk i gang med å bygge Sea King-ene som Norge hadde besluttet å utruste sin første SAR-helikopter-baserte redningstjeneste med.

57-årig historie

– Mindre kjent er det kanskje at Agusta leverte tre Agusta-Bell 47J-helikoptere til det norske Luftforsvaret i 1958, for 57 år siden. Så vi har dermed en lang historie for vårt samarbeid som nå bare blir bedre og sterkere gjennom NAWSARH-kontrakten.

– 29 måneder er gått siden kontrakten ble underskrevet i desember 2013, jeg synes ikke det er lang tid når vi ser hva vi har oppnådd, sa Romiti:

– Vi har utviklet en fullskala-løsning på det designet som skal på plass for fullt ut å tilfredsstille de norske kravene. Dette er løsninger som vil legge grunnlaget for denne type helikopter-tjeneste de neste 15 år, og som vil videreutvikles ytterligere når maskinene er tatt i bruk.

Han viste til meget gode testresultater for noen av de nyutviklede radar- og detektorløsningene som skal bygges inn i den norske AW101-ene. Maskinen har et nytt, infrarødt kamera, samt 360 graders radar hvor sensorene står stille og dekker hver sin tredjedel av terrenget under maskinen. Samlet gir dette et permanant radarbilde, ikke ett som avbrytes av antennenes sirkling på skjermen. Helikopteret utstyrtes med de-icing og anti-isingsutstyr, samt søkerutstyr for mobilsignaler, som eksemplevis kan brukes hvis man søker etter folk i skred.

Powered by Labrador CMS