PFLY:

Sandane lufthamn Anda er en av flyplassene som kan besøkes med PFLY-kort . Foto: L.K. Gloppestad / Wikimedia Commons
Sandane lufthamn Anda er en av flyplassene som kan besøkes med PFLY-kort . Foto: L.K. Gloppestad / Wikimedia Commons

Ny PFLY-løsning fra i dag

Fra klokken 12.00 fredag 19. juni erstattes den gamle ordningen av en elektronisk PFLY-avtale.

Publisert Sist oppdatert

PFLY-kortet – det vil si ordningen som har gjort det mulig å benytte mange av Avinors flyplasser utenom åpningstid – har fått ny form.

Allmennflygere kan inngå PFLY-avtale med Avinor, og den signeres i NLFs kompetanseportal.

Må ha sertifikat og sikkerhetskurs

For å kunne inngå elektronisk PFLY-avtale, må flygeren enten ha motorflysertifikat med gyldige rettigheter eller gyldig sportsflybevis i kombinasjon med et eget PFLY-kompetansebevis for sportsflygere.

Dessuten er det et krav at flygeren har gjennomgått et sikkerhetskurs gjennom selvstudium i NLFs kompetanseportal.

– Den nye løsningen innebærer en forenkling, siden man ikke behøver å skaffe seg PFLY-kortet, sier John Eirik Laupsa, som er generalsekretær i Norges Luftsportforbun (NLF) til egen nettside.

Han understreker at både personer som er medlem av NLF og andre kan inngå elektronisk PFLY-avtale via NLFs portal.

PFLY-avtalen inngås i utgangspunktet mellom Avinor og den enkelte flyger, men NLF har påtatt seg noen tilretteleggende administrative funksjoner. Deriblant vil NLF bistå Avinor med å følge opp eventuelle avvik ved bruk av ordningen.

Videreutvikling av ordningen er på vei 

Ovennevnte endringer er ikke de eneste justeringene av PFLY-ordningen som kommer i år.

NLF melder at fra samme dato (19. juni 2020) vil Avinor gradvis innføre verktøyet MyPPR, der flygere med PFLY-avtale skal be om autorisering av den enkelte flyvning utenom åpningstid.

Hensikten er å gi lufthavnene oversikt over alle bevegelser når lufthavnen er stengt, slik at man kan planlegge vedlikehold og andre arbeider på manøvreringsområdet. MyPPR vil også gi lufthavnene statistikk over bruk og oppfølging av sikkerhetsbarrierer (overflyging, blindsendinger og lukking av reiseplan).

MyPPR fases først inn for lufthavnene Rørvik, Sandane, Mo i Rana, Førde, Sogndal, Namsos, Ørsta-Volda og Brønnøysund. Etter erfaringsinnhenting vil MyPPR ventelig innføres for alle lufthavner der PFLY-ordningen gjelder. Avinor kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.

MyPPR skal derimot ikke benyttes innenfor flyplassens åpningstider, siden Avinors flyplasser i henhold til konsesjonsvilkårene, konsesjonsforskriften § 2 (f) og Chicago-konvensjonen artikkel 15 er åpne for alle uten forhåndstillatelse innenfor åpningstiden.

Avinor jobber dessuten med en ny type ID-kort som vil forenkle inn- og utpassering av lufthavnene. Avinor kommer nærmere tilbake om dette.

– Vi tror justeringene av PFLY-ordningen innebærer at den vil bli mer anvendbar og ikke minst mer robust over tid. Dermed vil endringene bidra til at viktig infrastruktur forblir tilgjengelig, uavhengig av åpningstidene, sier Laupsa.

Krav for å kunne inngå PFLY-avtale

For å kunne inngå PFLY-avtale, kreves følgende:

 1. Du må ha flysertifikat for motorfly utstedt av offentlig myndighet i stat tilsluttet EASA-samarbeidet, minimum LAPL(A), (alternativt TMG-rettighet forankret i LAPL(S)/SPL). . Også innehavere av sportsflygerbevis (tidligere mikroflygerbevis) kan inngå PFLY-avtale. Betingelsen er at sportsflygeren har fått utstedt PFLY-kompetansebevis i tillegg til det ordinære flygebeviset, herunder er det krav til gjennomføring av elektronisk eksamen. Nærmere detaljer om PFLY-kompetanse for sportsflygere finner du her.
 2. Du må ha gjennomgått et elektronisk sikkerhetskurs. Dette gjøres via NLFs kompetanseportal

Slik inngår du PFLY-avtale

 1. Sørg for at du allerede oppfyller kravene som er angitt ovenfor. Herunder må sportsflygere ha et eget kompetansebevis i tillegg før stegene nedenfor iverksettes. 
 2. Logg inn på Min Idrett. (Også personer som ikke er medlem av NLF/NIF kan opprette bruker på Min Idrett for å registrere seg her.)
 3. Velg «Påmelding» i toppmenyen til høyre.
 4. Velg «Kurs»-fliken under overskriften «Påmelding»
 5. Velg kurset «PFLY - bruk av Avinors flyplasser utenom ordinær åpningstid».
 6. Gjennomfør kurset ved å:
  • lese grundig gjennom hele kursteksten og se gjennom kursvideoene
  • bekrefte at du har forstått vilkår og begrensninger for bruk av ordningen
  • laste opp kopi av flysertifikat/flygebevis og ID-kort (enten Avinor ID-kort eller ordinær legitimasjon, eksempelvis førerkort) (som PDF-fil) ved å trykke på «Legg til innlevering». 
  • vente noen minutter til dokumentkontroll har funnet sted
  • oppfrisk siden når sjekk er gjennomført
  • trykk på «last ned og signér avtalen». Nå kan du velge «vis kursbevis» som gir deg PDF av avtalen i signert stand.
 7. Når kursbeviset er lastet ned, kan du benytte PFLY-ordningen innenfor de rammene som Avinor setter til enhver tid.

Generelt om PFLY-ordningen

Hvilke lufthavner ordningen ikke omfatterAvtalen gjelder ikke for flyplasser eiet av Forsvaret: ENAN, ENDU. Avtalen gjelder ikke for ENSB, ENVR, ENGM, ENBR, ENZV, ENVA, ENEV, ENTC, ENBO

Tidsrom 

Ordningen er begrenset til VFR i dagslys (det vil si på en tid av døgnet da solskiven ikke står mer enn 6 grader under horisonten, jf. SERA-forordningen artikkel 2 nr. 97), utenfor publisert åpningstid i tidsrommet 07:00 – 23:00 lokal tid. VFR natt og IFR er ikke tillatt. 

Ansvar 

Fartøysjefen har det hele og fulle ansvaret ved bruk av lufthavner utenfor åpningstiden Flyplassene er ubemannet utenfor publisert åpningstid, og fartøysjef bærer alt ansvar for at flygningen foregår på en betryggende måte, jfr. BSL D 1-2 § 4-1. Fartøysjef er ansvarlig for å kontrollere eventuelle særskilte retningslinjer for den enkelte flyplass, REF AD 2 ENxx.

Luftfartøyets begrensninger 

Luftfartøy med maksimal avgangsvekt (MTOM) 2.730 kg og maksimalt ni passasjerseter. 

Flygingens art 

Ordningen omfatter kun private, ikke-ervervsmessige og ikke kommersielle flygninger/ operasjoner. Flyvninger med seilfly må avtales separat med den enkelte lufthavnsjef.

Service/tilbud 

Lufthavnene er kunngjort stengt når tilbudet er aktivt. Avinor har ikke tilbud i form av f.eks. fueling, de-iceing etc.

Avgifter

Bruken belastes ikke med luftfartsavgifter.  

Regler for fartøysjef 

Bruk av MyPPR

 • Det etableres en prøveordning for bruk av MyPPR på 9 lufthavner (Sogndal, Førde, Ørsta Volda, Namsos, Sandane, Rørvik, Mo i Rana, Brønnøysund) fra 19. juni. På de lufthavner hvor løsningen er i bruk, er fartøysjefen pliktig til å benytte denne ordningen.

Blindsending og overflygning

 • Fartøysjefen skal bruke radio og sende blindt før han/hun entrer flyplassens kontrollsone eller trafikkinformasjonssone.  
 • Fartøysjefen skal sende blindt underveis som på en vanlig ubemannet plass og bruke blindsendinger aktivt under flyging og på bakken 
 • Fartøysjefen skal bruke radio til å sende blindt også når banen entres og ved avgang 
 • Blindsendingen skal foregå på TWR frekvens 
 • Fartøysjefen er pliktig til å forvisse seg om at bruken kan foregå på en betryggende måte ved å gjennomføre en overflyging før landing
 • Kravet om blindsending og overflygning har til hensikt å ivareta sikkerheten for lufthavnspersonell dersom det gjennomføres arbeid på manøvreringsområde ved en stengt lufthavn. Dersom dette er situasjonen, er det fartøysjefens ansvar å forvisse seg om at lufthavnspersonell blir oppmerksomme på luftfartøyet ved å gjøre en eller flere overflygninger som resulterer i at de fjerner seg fra manøvreringsområdet  

Reiseplan

 • Fartøysjefen er ansvarlig for at reiseplan blir sendt for enhver flyging hvor PFLY-ordningen benyttes, uansett om reiseplan er påkrevet eller ikke etter lufttrafikkreglene (SERA). Reiseplanen skal innleveres etter bestemmelsene i BSL F 1-1 §§ 10–12.
 • Fartøysjefen skal lukke reiseplanen når flygningen er over, for å unngå unødvendig merarbeid på kontrollsentralene

Annet

 • Fartøysjefen skal fly på en slik måte at støybelastningen minimaliseres, og vise hensyn og respekt for flyplassen og naboene. 
 • Fartøysjefen skal vise hensyn til kommersiell trafikk, ikke minst kommersielle fartøy på bakken.  
 • Fartøysjefen skal være observant, ha øynene på utsiden av flyet og utvise godt flygerskjønn! 
 • Fartøysjefen skal unngå landing og avgang tett opp til lufthavnas åpnings- eller stengetid 
 • Fartøysjefen skal bidra til at ordningen øker sikkerheten 
 • Parkering på flyplassen må være avtalt på forhånd
 • Fartøysjefen skal til enhver tid ha oversikt over gyldige NOTAM som kan ha betydning for ordningen, være seg pågående arbeider

Fartøysjefen bekrefter ved inngåelse av PFLY-avtale at overnevnte regler er akseptert og forstått og vil bli fulgt. Brudd på prosedyrene som fartøysjefen har forpliktet seg til å følge ved å signere avtalen er å anse som vesentlig mislighold og kan føre til misligholdssanksjoner, herunder at avtalen heves med umiddelbar virkning.

Powered by Labrador CMS