KJELLER:

NORGES ELDSTE: Kjeller er Norges eldste flyplass. Lokalmiljøet gir nå klart uttrykk for at dette er historie som bør bevares.

«ALLE» vil ha Kjeller

Gjennom flere undersøkelser og utspill sier nok en gang folk flest et klart «ja» til Kjeller.

Publisert

Det er massive krefter som nå mener det er riktig å ta vare på den fly- og militærhistoriske delen av Kjeller. Gjennom flere undersøkelser og utspill sier nok en gang folk flest et klart «ja» til Kjeller. Men på politisk hold kan det se ut som om det går et skille, både i Arbeiderpartiet og i Høyre, mellom innfødte Skedsmo-politikere og de innflyttede politikerne.

– De som har vokst opp med Kjeller vil beholde plassen, mener Finn Terje Skyrud, styreleder i Stiftelsen Kjeller Flyhistoriske Kulturpark.

Avis-støtte

Norges Luftsportforbund gjorde i september en spørreundersøkelse blant Skedsmos befolkning med spørsmål om den flyhistoriske og veteranrelaterte flyaktiviteten bør videreføres på Kjeller når Forsvaret avvikler sin virksomhet innen 2023. Mer enn seks av ti svarer et klart ja. To av ti svarer «vet ikke». 16,7 prosent svarer nei.

Romerikes Blad som er distriktets ene, store og toneangivende avis omtalte undersøkelsen lørdag 7. oktober i år. Torsdag 12. oktober fulgte avisen opp saken med en redaksjonell leder hvor avisen slo fast at kommunen må være sitt ansvar bevisst for å ivareta flyhistorien og at veteranflyenes rette element er i luften.

PRO-FLY: Det er liten tvil om at majoriteten av befolkningen på Skedsmo ønsker flyaktivitiet på Kjeller. Faksimile: Romerikes Blad.

Avisen sammenlikner historie-ansvaret med å legge «Skibladner» på land for å vise frem den maritime kulturarv. Og lederskribenten mener at Skedsmos mål må være å ivareta flyhistorien samtidig som man bygger er ny, grønn bydel på Kjeller.

Midt i november kom ble det på et møte i Skedsmo Senterparti lagt frem opplysninger om at innvandringen til Norge har stoppet opp, og at de tallene som etter finanskrisen for noen år siden ble lagt til grunn for fremtidig boligbygge-behov ikke lenger stemmer. Dagens planer for boligutbygging i Norge kan være overdrevne i forhold til det reelle behovet.

– Hvis tallgrunnlaget er feilaktig, betyr det at man legger fremtidsplaner for boligutbygging som vil fremstå som et luftslott, sier Skyrud.

Vagt vedtak kan tolkes

Lars M. J. Hansen, samfunnsredaktør i Romerikes Blad, er mannen bak lederartikkelen. Han konkluderer med at Kjeller-historien må ivaretas, men påpeker samtidig politikernes utfordring: Å veie mellom lokale og nasjonale hensyn og at et Stortingsvedtak legger til grunn at Skedsmo skal ivareta den forsvars- og flyhistoriske betydningen Kjeller har hatt.

– Når du skriver om Stortingsvedtaket spør du «Hva betyr egentlig det ?». Mener du at vedtaket er for vagt i sin formulering?

– Det er sånn som stortingsvedtak gjerne er, sier Hansen til Flynytt.

– Det legges opp til en prosess som skal ivareta mange hensyn, og det er sjelden man går i detaljer. Men på den annen side; dette åpner igjen for tolkning, og som jeg skriver i lederen, fly- og forsvarshistorien skal ivaretas. Det kan tolkes vidt,  fra et par bygninger, til et fullt flygende museum med nødvendig rullebane og bygninger.

Hvem betaler ?

Skedsmos ordfører Ole Jacob Flæten (AP) har flere ganger sagt at «Ja, vi skal finne løsninger, men det må betales, og da må staten trå til på den økonomiske siden.»

– Alle er for veldig mye – helt til regningen ligger på bordet, sier Hansen. 

– Men vi står på at et flyhistorien må ivaretas i lufta, sier redaktøren. 

– I en prosess hvor «alle» vil ha en bit av Kjeller og hvor du selv nevner økonomi som sentralt – kan flyhistorien komme til å tape mot sterke økonomiske interesser ?

– Ja, det kan skje, men det spørs hvordan man vurderer begrepet «å ivareta». Det flyhistoriske miljøet har sagt at de kan få til ganske mye innenfor 15 prosent av arealet, og vi mener at dette må man kunne få til. Vi vil ha flyene opp i luften. Kjeller var landets første flyplass, og alle de titusenvis som har jobbet her fortjener at byen og nasjonen tar et ansvar for historien. Samtidig er det fra nasjonalt hold lagt sterke føringer om at Romerike skal ta veldig mye av veksten for hovedstadsområdet. Nasjonalt ser man muligheten for en helt ny grønn bydel, og noen må betale for gildet. Til syvende og sist spørs det hvor mye man har «råd» til å ivareta hvis ikke Staten har penger å avse.

– Hvor mye veier et standpunkt om å ta ansvar for historien fra Romerikes ene, store avis?

– Vi håper vi har innflytelse, og vi skriver at et minimum av flyhistorien må ivaretas på en slik måte at flyene vil bli å oppleve i luften.

VETERANFLYENTUSIAST: Finn Terje Skyrud er leder i Kjeller Flyhistoriske forening og en ivrig forkjemper for veteranfly.

– Er politikerne klare nok med hva de vil og ikke vil ?

– Det er nesten enstemmighet for å ta ansvar for historien. Men hva det betyr får vi se når vi kommer til stedet og regningen skal gjøres opp, sier Hansen. 

Store sprik i ideene

Finn Terje Skyrud er veldig positvt til at det er klart flertall for Kjeller.

– Dette er i tråd med det vi har følt, at lokalbefolkningen ønsker på ta vare på flyhistorien, den er en viktig del av historie og identitet for Skedsmos største arbeidsplass gjennom over 100 år. Det er ekstra gledelig at mange av de unge synes det er positivt med levende fly, hvilket er en forutsetning for et veteranflysenter, sier han.

Skyrud forteller at det også er et par andre uformelle undersøkelse med massive flertall for Kjellers levende historie.

– Facebook-gruppen «Du veit du er fra Lillestrøm» hadde 300 svar fra sine 5000 medlemmer, hvor 90 prosent var veldig entydige. I tillegg hadde Romerikes Blad en meningsmåling i forbindelse med en Kjeller-reportasje hvor 85 prosent var for å ta vare på flyhistorien. Alle peker altså i den samme retningen, det er veldig positivt lokalt.

– Mens seks av to sier et klart ja i NLFs undersøkelse, svarer to av ti «vet ikke», hvordan tolker du det?

– Jeg er ikke tvil om at vi har en jobb å gjøre mot de 20 prosentene som ikke vet. Jeg føler lokalvalget i 2019 blir et Kjeller-valg. Hittil er det bare ett parti, Senterpartiet, som har vært meget tydlige på at de vil bevare Kjeller.

– Er dette foruroligende?

– Ja, Sp er et lite parti i Skedsmo. De øvrige partiene har sagt at de ønsker å ta vare på historien, men på hvilken måte er usikkert. Det er alt fra en symbolsk 100 meters bane, som ikke vil være noen bane i det hele tatt, til 300 til 400 meter hvor vi kanskje kan fly Tiger Moths, til en fullverdig veteranflybane på 1000 – 1200 meter, som er det vi trenger for å bygge et levende senter.

– Lokalepolitikerne er veldig delt i dette, både i Arbeiderpartiet og i Høyre føler jeg det går en splittelse mellom dem som er oppvokst i Skedsmo og dem som har flyttet dit. Vi har altså en jobb å gjøre for å forklare hva et flyhistorisk senter bør inneholde. Det blir ingen attraksjon for Skedsmo med to Tiger Moths.

– Hva betyr det at Romerikes Blad har tatt et positivt standpunkt for flyhistorien? 

– Det er en helt ny vending at de har engasjert seg og er tydligere enn mange politikere, sier Skyrud.

GENERALSEKRETÆR I NLF: John Eirik Laupsa.

Vil gjerne visualisere

Det påvirkningsarbeidet KFK driver er imidlertid ikke gratis. Denne høsten fikk de negativt svar på en søknad til Skedsmo kommune om 250.000 kroner til en konsekvensanalyse rundt mulighetsstudien som har skissert flere alternative løsninger for et veteranflysenter.

– Utredning og utarbeidelse av 3D-modeller koster masse penger, sier Skyrud, som ønsker å vise både politikere og lokalbefolkning hvordan dette kan løses på en attraktiv måte.

– Vi som godt vet hvordan slike sentre kan ta seg ut på store Duxford og mer intime Old Warden med Shuttleworth Collection, vil visualisere våre ideer om Kjeller. Vi vet veldig godt hvordan det kan kombineres med parkanlegg, men får ikke penger til dette. Det positive er at vi skal tas med i arbeidet om en mulig kommuneplan for Kjeller-området, og der vil vi kunne gi våre innspill til kommunens prosjektgruppe, sier han.

Utfordring: Å synliggjøre

NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa svarer slik til Flynytt:

– Det er mange som vil ha en bit av Kjeller. Som en nær kommune til hovedstaden representerer arealene på Kjeller flyplass mange muligheter for Skedsmo. Skal vi få til et levende veteranflysenter er det helt nødvendig at vi tilpasser planene slik at et slikt prosjekt blir attraktivt for kommunepolitikerne og de som bor i kommunen.

SPØRREUNDERSØKELSE: Svarene fra NLFs spørreundersøkelse viser at folk i Kjellers nærområde hilser veteranflyene velkommen også etter at Forsvaret flagger ut i 2023.

– Seks av ti er ikke noe overveldende flertall. Hvordan tolker NLF at 20 prosent svarer «vet ikke» i denne saken?

– Valgdeltakelsen i offentlige valg er sjelden høyere enn 80 prosent, så at to av ti ikke har gjort seg opp en mening er jeg ikke overrasket over. Når det er sagt, er det viktig at Kjeller-miljøet fortsetter sitt viktige arbeid med å synliggjøre de kulturhistoriske verdiene av Kjeller flyplass lokalt. Å ha lokalbefolkningens velsignelse blir helt avgjørende.

Faktisk et ja-flertall

– Så må vi ta med oss at om det hadde det vært en folkeavstemning om å bevare et levende flyhistorisk miljø på Kjeller flyplass i Skedsmo, så hadde det faktisk blitt et flertall.

– Mange av Skedsmo politikere sier til Romerikes Blad i sakens anledning at de er positive til ideene om det flyhistoriske miljøet, men kun et parti (Sp) sier de kan garantere at de vil jobbe for flyaktivitet. Betyr dette at Kjellers fremtid henger i en tynn tråd, slik NLF vurderer det?

– Undersøkelsen viser at engasjementet for å bevare det flyhistoriske flymiljøet på Kjeller er større enn det lokalpolitikerne hittil har tatt innover seg. De som bor og lever i Skedsmo er stolte av Kjeller flyplass og de historiske verdiene plassen representerer. Det håper vi nå at ordføreren og de andre folkevalgte tar på alvor fremover, sier Laupsa.

 

 

Powered by Labrador CMS