Corona-viruset:

DUGNAD: For å bekjempe det smittsomme Corona-viruset kreves dugnadsvilje fra hele befolkningen.
DUGNAD: For å bekjempe det smittsomme Corona-viruset kreves dugnadsvilje fra hele befolkningen.

- Alle må ta ansvar for å opptre slik at vi bidrar til minimering av smittespredning og minimering av totalbelastningen på norsk helsevesen

Oppdatert informasjon fra Norges Luftsportsforbund vedrørende stans av luftsportsaktivitet.

Publisert

Norges Luftsportforbund (NLF) kom søndag med oppdatert informasjon om stansen av luftsportsaktivitet som følge av det smittsomme Corona-viruset

Et sentralt moment er hvordan Norges Idrettsforbund (NIF) tolker Helsedirektoratets vedtak, spesifikt hvordan begrepet «organisert idrettsaktivitet» i vedtaket skal forstås. 

- Blant annet på bakgrunn av vår henvendelse, arbeider nå NIF med et notat som skal sendes ut i løpet av dagen. Vi får ikke spesifikt svar på vårt spørsmål, men NIF svarer at skrivet bør være avklarende, skriver NLF på sine nettsider

- Hovedbudskapet nå er at vi alle må ta ansvar for å opptre slik at vi bidrar til minimering av smittespredning og minimering av totalbelastningen på norsk helsevesen.

Restriksjonsområde

Notatet fra NIF vil uansett være av liten betydning for våre aktiviteter de kommende dagene som følge av Luftfartstilsynets forskrift som trådte i kraft i går. 

Luftfartstilsynet har, etter henvendelse fra Avinor flysikring, vedtatt et restriksjonsområde som innebærer at VFR-flyging og skoleflyging kun er tillatt dersom Avinor Flysikring AS har gitt forhåndstillatelse til flygingen.

- Et spørsmål som har blitt reist vedrørende Luftfarttilsynets forskrift er er om det kan være korrekt at den også gjelder ukontrollert luftrom. Svaret er at den gjelder alt norsk luftrom.

Oppfordrer til å avstå fra all unødvendig aktivitet

NLF skriver videre at situasjonen da blir at det aller meste av aktivitetene i NLFs medlemsklubber må opphøre.

NLF oppfordrer til at de aktivitetene som eventuelt ikke skulle rammes av forskriften om restriksjonsområdet, likevel ikke gjennomføres inntil videre.

- Oppfordringen bygger på den generelle anmodningen om å avstå fra all unødvendig aktivitet for på den måten å unngå smittespredning. Oppfordringen sikrer også at ikke noen av oss skulle bryte med Helsedirektoratets vedtak. 

Powered by Labrador CMS