Corona-viruset:

PÅ BAKKEN: Alle forbundets luftsportsgrener må inntil videre bli på bakken som ett av flere tiltak som innføres i et forsøk på å begrense spredningen av koronaviruset.
PÅ BAKKEN: Alle forbundets luftsportsgrener må inntil videre bli på bakken som ett av flere tiltak som innføres i et forsøk på å begrense spredningen av koronaviruset.

All luftsport avlyses inntil videre

- Norges Idrettsforbund har gitt krystallklare føringer for vår virksomhet i denne svært alvorlige situasjonen.

Publisert Sist oppdatert

Som følge av det smittsomme Corona-viruset, ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.

For klubber tilsluttet Norges Luftsportforbund (NLF) og dets medlemmer innebærer det at all  luftsportsaktivitet, inkludert individuell aktivitet, avlyses, melder luftsportforbundet fredag.

Vurderte ikke boikott

Flynytt har sendt over en rekke spørsmål som generalsekretær i NLF, John Eirik Laupsa, og forbundets president, Asle Sudbø, i fellesskap har besvart.

- Hva er grunnen til at man velger å gå til en såpass drastisk tiltak å innstille flyaktiviteten for klubber tilsluttet NLF og dets medlemmer? 

- Helsemyndighetene har vært helt klare med sine pålegg. Luftsporten er en del av norsk idrett, da er det ikke snakk om at vi er med i idretten de gangene vi tjener på det og ikke de gangene vi ser noen sider av idrettsfellesskapet vi kunne tenke oss å være uten. Norges Idrettsforbund (NIF) har vært helt klare på at "all idrett, treninger, og konkurranseaktiviteter opphører". Dette gjelder selvsagt også Norges Luftsportforbund, opplyser .

- Vurderte NLF å ikke følge anmodningen fra NIF?

- Nei, som særforbund i NIF var ikke det noen aktuell spørsmålsstilling.

- Viktig med solidaritet

På spørsmål om hvor lenge restriksjonene vil vare, svarer duoen at de forholder seg til instruksene som er gitt, inntil nye instrukser foreligger.

- Datoen helsemyndighetene har satt, og som tas videre av NIF, er i første omgang 26. mars. Sannsynligheten for at det videreføres etter denne datoen synes per i dag å være stor, sier de.

- Hva synes NLF om tiltaket?

- I dagens situasjon hvor de sterkeste restriksjoner i fredstid noensinne er innført, er det viktig å ta innover seg at våre aktiviteter ikke er blant primærfunksjonene i samfunnet. Luftsport er selvfølgelig veldig viktig for oss som driver med det, men det er også snakk om å kjenne sin besøkelsestid.

Koker i sosiale medier

Etter at avgjørelsen ble kjent har det kommet flere reaksjoner i sosiale medier. Mens noen viser forståelse for at også allmennflymiljøet blir del av den "nasjonale dugnaden", har andre reagert kraftig.  Flynytt har brakt videre noen av spørsmålene som har dukket opp. 

- Soloflyging med eget fly kan vel ikke medføre ekstra risiko?

- Det vil alltids være noen som i en slik situasjon vil si at "Jo, det er viktig at vi alle er med og tar ansvar for å begrense smittespredning, men skal disse restriksjonen virkelig også gjelde meg?". Her må alle være med og ta ansvar. Igjen, føringen fra NIF er krystallklar på dette punktet, og må også gjelde NLF, sier Laupsa og Sudbø.

- Handler forbudet om å ikke risikere å belaste et beredskaps og helsesystem som nå står i full alert, om man skulle være så uheldig å gå på trynet?

- Det er ett av elementene i totalvurderingen.

- Hva er forskjellen på om jeg kjører meg en tur med bilen min, eller flyr meg en tur med flyet mitt? 

- Det kan stilles mange spørsmål i den retning, som isolert sett kan besvares med at enkelte flyvninger i praksis helt fint skulle kunne gjennomføres, men igjen er det dette med signaleffekt og å vise at luftsporten lojalt følger opp anmodninger og påbud fra høyeste hold, sier Laupsa og Sudbø.

- NIF har gitt krystallklare føringer for vår virksomhet i denne svært alvorlige situasjonen. Restriksjoner på bilkjøring eller andre aktiviteter utenfor NIFs regi får andre instanser eventuelt håndtere. Nå gjør vi i idretten solidarisk og samlet vår del, den delen vi har blitt bedt innstendig om å gjøre av norske myndigheter.

Hva synes du om avlysningen? Send gjerne en e-post til lise@flynytt.no med dine synspunkter.

Powered by Labrador CMS