Beredskap:

HV-mannskaper laster ombord våpen og annet utstyr i det sivile helikopteret for forflytning til øvelsesområdet.
HV-mannskaper laster ombord våpen og annet utstyr i det sivile helikopteret for forflytning til øvelsesområdet.

Nå vil Forsvaret igjen forsyne seg med sivile fly

En 67 år gammel ordning gjenoppfriskes når Forsvaret nå ruller ut et rekvireringsystem for sivile fly og helikoptre.

Publisert

(HORTEN): Systemet ble presentert under Øvelse Oslofjord i Horten i september. Med et AS 350-helikopter fra Airlift i Førde ble HV-mannskaper fløyet ut i øvelsesområdet på østsiden av Oslofjorden.

En lov fra 1952 åpner for at Forsvaret kan rekvirere alt det måtte ha behov for i en krigs- eller krise-situasjon. Ordningen ble endret ved en forskrift i 1999.

Ordningen var aktiv under Den kalde krigen for vel 30 år siden, men har «sovet» siden, og får nå nytt liv med dagens IT-teknologi hvor en rekke registre, deriblant luftfartøyregisteret, oppdateres daglig. Dette kan gi Forsvaret moderne, godt fungerende utstyr og personell til å dekke det behovet som måtte oppstå, avhengig av situasjonens art, geografi og andre forhold.

Kan ta alt

Rekvireringsordningen administreres av Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), og NK FLO, flaggkommandør Nils Helle forklarer det slik:

– Dette blir på en måte «tingenes verneplikt». Alt utstyr, kjøretøy, fabrikker og tjenester som Forsvaret kan ha nytte av, kan rekvireres, sier han.

– Det er ikke mulig for Forsvaret å kjøpe og utruste en fullstendig struktur, for eksempel det å ha en rekke biler på lager som ikke brukes. Derfor kan vi rekvirere moderne materielle i god stand.

Han forteller videre at under Den kalde krigen fungerte ordningen, men da på papir og den var veldig personellkrevende.

– Ordningen er nå etablert for Heimevernet, og vil i løpet av 2020 rulles ut også for Luftforsvaret, Hæren og Sjøforsvaret, sier Helle.

Øvelse Oslofjord med 3500 soldater og en rekke militære militære og sivile ressurser testet også elementer fra den nye rekvireringsordningen.

Med tre HV-mannskaper er kabinen i en AS 350 ganske full.
Med tre HV-mannskaper er kabinen i en AS 350 ganske full.

 

Hvor går grensen for sivile i krig?

Fokus under øvelsens presentasjon for militære og sivile embeter, samt presse, ble også rettet mot dilemmaet sivilt personell i en krigssituasjon.

Sjef i HV, brigader Elisabeth Mikkelsen, sier:

– Forsvaret har ansvar for å ivareta sikkerheten for personell, men det vil alltid være en gråsone. De folkerettslige bestemmelsene vil måtte avgjøre hvor vi kan bruke sivile og hvor det kun kan være aktuelt med militært personell.

Prosjektleder for rekvireringsordningen i FLO, kommandørkaptein Rune  Furevik, sier til Flynytt:

Prosjektleder for Forsvarets fornyede rekvisisjonsordning, kommandørkaptein Rune Furevik.
Prosjektleder for Forsvarets fornyede rekvisisjonsordning, kommandørkaptein Rune Furevik.

– Rekvirenten må ta høyde for hvordan man kan bruke sivilt personell. De kan være ansatt hos eieren av flyet, de kan være sivilt ansatte i Forsvaret eller de kan gis en militær grad og bli Forsvarets personell. Men bruk av personell  vil også  avhenge av scenarioet hvor en rekvirert ressurs skal settes inn.

Må være i norsk eie

– Hvor stor blir rekvireringsordningen i antall enheter, for eksempel helikoptre og fly for personellforflytning ?

– De forhåndsplanlagte rekvireringene vil være robuste slik at vi alltid skal ha muligheter dersom noe skulle falle fra. Det blir som en verneplikt for utstyret, det skal være gripbart for Forsvaret. Men forutsigbarhet er viktig, vi skal ikke gripe sivile ressurser dersom det finnes andre løsninger. Høsten 2019 skal vi evaluere ordningen som HV hittil har innført, før vi etablerer ordninger for luft, sjø og hær, sier Furevik, som legger til at rekvirering i prinsippet kan gjelde alle luftfartøy, kommersielle som private.

Men forutsetningen er at de er i norsk eierskap og at de finnes i norske registre. Eiere vil få forhåndsavtaler med Forsvaret om aktuelt materiell og personell.

Syv års avtale med Airlift

Airlifts rekvirerte helikopter flyr inn til den for lengst nedlagte Horten flyfabrikk for å hente HV-mannskaper.
Airlifts rekvirerte helikopter flyr inn til den for lengst nedlagte Horten flyfabrikk for å hente HV-mannskaper.

– Hvordan vil det være å måtte stille sivile piloter til innsats for Forsvaret ?

Administrerende direktør Stian Hårklau i Airlift svarer slik:

– Da vi ble tildelt rammeavtalen omkring dette for cirka ett år siden, var det  en av tingene vi snakket mye om. Vår vurdering er at det må være en klokkeklar forutsetning at vårt bidrag ikke skal være i en krigssone. Den går frem til krigslinje, og vi har brukt tid på å diskutere med FLO og Forsvaret at vi aldri vil være aktuelle for å gå i krig direkte. Vi har nå en avtale med FLO og HV som  vi signerte i fjor og som løper i syv år fremover.

Hårklau poengterer at Airlift også var med i en egen helikopterskvadron som Forsvaret hadde mobiliseringsoppsett på for anslagsvis 30 år siden, men at dagens ordning er en helt annen, og kun er en sivil transportkapasitet for Forsvaret.

I samarbeid med Helitrans har Airlift maskiner av typen AS 350 B2 og B3, AS 332 Puma og AW 169 Leonardo i rekvireringsordningen.

Powered by Labrador CMS