AIM vil bygge på Rygge i 2016

Med det ferske styrevedtaket i AIM Norway om å flytte motorvedlikeholdet for F-35 til Rygge, starter Forsvarets industrielle nedtelling for Kjeller flyplass.

Publisert

Med det ferske styrevedtaket i AIM Norway om å flytte motorvedlikeholdet for F-35 til Rygge, starter Forsvarets industrielle nedtelling for Kjeller flyplass.

Tekst: Martin Nilsen

AIM Norway har et produksjonsprogram for halefinner til F-35 som strekker seg frem til 2030, men den statlige bedriftens behov for rullebanen på Kjeller synes å løpe ut et sted mellom 2020 og 2023.

Det statlige Aerospace Industrial Maintenance Norway, hundre prosent eiet av Forsvarsdepartementet, har holdt lokalt næringsliv og politikere i Rygge og på Ringerike på pinebenken de siste ukene før de torsdag 22. oktober kunngjorde sitt valg - gjort under bedriftens styremøte på Eggemoen onsdag.

Etter at Skedsmos politikere kom med det AIM anså var helt urealistiske krav for å opprettholde virksomhet på Kjeller, har alternativ lokalisering vært vurdert.

files/content/news/TOR_8230.jpgSiste F16 utgjør slutt for banebehov

– Vi har ikke behov for rullebanen på Kjeller lenger i det øyeblikket den siste F16 er faset ut, sier AIM Norways administrerende direktør Ove Haukåssveen til Flynytt.

– Det antar jeg blir på et tidspunkt mellom de nevnte årstallene.

Når den første norske F-35 lander i Norge, sannsynligvis i 2018, skal det nye verksted for motorvedlikehold stå klart på Rygge.

– Det betyr at vi må begynne byggingen neste år, og før det skal planarbeid og tegninger være på plass.

– Er det tilstrekkelig tid?

– Vi har en tidsplan sammen med motorfabrikken Pratt & Whitney om dette, det skal holde, sier Haukåssveen.

Splitter mellom Kjeller og Rygge

Haukåssveen begynner nå arbeidet med å flytte en god del av de 440 arbeidsplassene fra Kjeller til Rygge.

– Vi hadde trodd det ville være en enkel sak å få bygge en testcelle for de nye F-35-motorene på Kjeller. Vi kunne vise Skedsmo kommune en ny renseteknologi som ville gi minimalt med utslipp og ny teknologi for lydisolasjon som ville gjøre dette til et minimalt støyproblem.

– Men etter lang behandling i kommunen, ble svaret at de forlangte en full områderegulering før vi eventuelt ville kunne bygge som vi ønsket. Dette var en så tidskrevende og kostbar prosess at vi måtte se etter andre lokaliseringer enn Kjeller, sier Haukåssveen.

Operativ nærhet

I en pressemelding torsdag formiddag kunngjorde AIM Norway sitt valg og forklarte hvorfor Rygge ble foretrukket fremfor den andre kandidaten, Eggemoen ved Hønefoss:

– Etter en helhetlig vurdering besluttet styret å legge fremtidig motorvedlikehold til Rygge militære flystasjon i overensstemmelse med prosjektgruppens innstilling. Selskapet vil heretter gå videre med det praktiske arbeidet, med blant annet å sikre en langvarig finansieringsløsning i samarbeid med Forsvarsdepartementet.

– Mange fordeler og ulemper med de alternative lokaliseringer ble vurdert. I hovedtrekk har Rygge militære flystasjon fordelen med nærheten til Forsvarets operative miljø og tilstedeværende teknisk infrastruktur, i tillegg fremkommer i Forsvarssjefens Fagmilitære Råd om å samle ytterligere aktivitet her.

Haukåssveen trekker dessuten frem at Rygge er en flyplass med moderne tekniske anlegg for fuel og brannverntjeneste.

– Selv om de motorene vi i fremtiden skal vedlikeholde i hovedsak vil ankomme på lastebil, vil kanskje noe komme luftveien. Det er ikke dermed sagt at vi trenger en flyplass, sier han.

Bildet over: Ove Haukåssveen er administrerende direktør i AIM Norway. Foto: Lars Brede Grøndahl

Powered by Labrador CMS