AIM Norway blir testbase for F-35-motorer

AIM Norway skal i framtiden vedlikeholde F-135-motoren til kampflyet F-35. Norge vil sammen med Tyrkia og Nederland være partnerland med leveranser innen tungt motorteknisk vedlikehold i den europeiske regionen.

AIM Norway skal i framtiden vedlikeholde F-135-motoren til kampflyet F-35. Norge vil sammen med Tyrkia og Nederland være partnerland med leveranser innen tungt motorteknisk vedlikehold i den europeiske regionen.

Tekst: Lars Brede Grøndahl

Italia og Tyrkia ble de store vinnerne i første runde av tildelinger innen vedlikehold av F-35 i Europa, henholdsvis av skrog og motorer.

I de første 3–4 årene med innfasing av F-35 i Norge skal motorer og motordeler trolig sendes mellom Ørland og Tyrkia for testing og tungt vedlikehold. Først i 2020–2021 vil AIM Norway komme inn i ALGS-systemet (Autonomic Logistics Global Sustainment) med egen testcelle og motorverksted.

– Dette er svært gledelig og viser nok en gang at norsk industri får anerkjennelse for den kvaliteten og kompetansen de kan levere, sier statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.

AIM Norway har 5–6 år til planlegging og etablering av testbasen før den skal være fullt operativ. Tildelingen er forventet etter at selskapet signerte en kontrakt om motordepot med Pratt & Whitney under FIA14 på Farnborough i juli.

Gratulerer AIM Norway

– Det er fortsatt en lang prosess frem mot etablering, men jeg vil uansett gratulere AIM Norway med den seieren dette faktisk innebærer. Dette er et stort skritt i riktig retning, sier Øystein Bø.

– I tillegg til AIM Norway så må jeg jo også gratulere Tyrkia som skal gå foran og etablere et slikt depot. Nå skal vi gå inn i en dialog med partnerskapet for å sikre at denne planen ivaretar våre operative behov i overgangen mellom F-16 og F-35. Kampflyene er helt avgjørende for norsk sikkerhet, og da må vi sikre at systemet rundt er tilstrekkelig for at vi skal kunne bygge opp kapasiteten vår som planlagt.

Store deler av italiensk militærindustri er involvert i etableringen av F-35 FACO-anlegget (final assembly og checkout) som bygges ved Cameri Air Base utenfor byen Novara ved Piemonte i det nordvestlige Italia. Italiensk industri har investert tungt for å få mulighet til produksjon og vedlikehold av F-35.

Nye vedlikeholdsrutiner

Ifølge Forsvaret skal 5. generasjon multirollekampflyet F-35 vedlikeholdes på en annen måte enn F-16, «der selve flyet sjelden skal bort fra basen for vedlikehold. Når en del av F-35 trenger vedlikehold vil denne tas ut av flyet og sendes til et sentralt verksted, mens flyet i mellomtiden får en ny del og slik kan fortsette vanlig trening og drift. AIM Norway vil derfor i fremtiden kunne få tilsendt deler av, eller til og med hele motorer fra alle F-35-brukerne i Europa».

«Selve F-35-motoren er bygget for å kunne deles opp i flere ulike seksjoner som kan byttes ut og vedlikeholdes individuelt for å gjøre denne modellen enklere. De få gangene selve flyet skal vedlikeholdes vil dette gjøres i et verksted i Italia, supplert av britiske verksteder. Hensikten er at dette skal gjøre det mulig for partnerskapet å drifte flåten av F-35 på en mest mulig effektiv måte».

– Den italienske regjeringen har investert nærmere $ 1 milliard av sine egne penger for å bygge FACO. Det ville ikke være smart av oss å ikke forsøke og utnytte denne investeringen, uttalte generalløytnant Chris Bogdan, programdirektør for F-35, i juni.

Italia spiller dermed en sentral rolle innen tungt vedlikehold av skrog, komponenter og systemer i F-35 i Europa. Hvis kapasiteten må økes, vil Storbritannia bli tildelt en supplerende rolle innen tungt vedlikehold og oppgraderinger av skrog og flyet forøvrig.

Tyrkia med første testbase for F-135-motoren

Tyrkia blir det første landet med testbase for F-135-motoren, med operativ drift fra rundt 2018. Norge og Nederland er valgt som de to neste partnerlandene som skal etablere tungt motorvedlikehold, 2–3 år etter Tyrkia.

Bogdan har bemerket at etableringen av testcelle er en kostbar og viktig del av ethvert motorverksted. Pentagon estimerer at Europa trenger tre testceller. En fordeling av arbeidet blant tre land er en logiske slutning.

Det er amerikanske myndigheter som 11. desember presenterte de første tildelingene innen F-35 Regional Maintenance, Repair, Overhaul and Upgrade (MRO&U). Oppgavene vil bli evaluert og vurdert på nytt hvert femte år. Etterhvert som F-35-flåten vokser, kan flere F-35-partnerland få tildelt vedlikeholdsoppdrag.

– Dette er den første av mange anledninger vi tildeler oppgaver innen F-35 Global Sustainment, sier generalløytnant Chris Bogdan, programdirektør for F-35.

En tildeling av oppgaver i Asia-Pacific-regionen vil være klart på et senere tidspunkt. ALGS-systemet inndeles i tre regioner; Nord-Amerika, Europa og Asia-Pacific med Sør-Korea, Japan og Australia.

Powered by Labrador CMS