AERO: Mytene om 600 kg for mikrofly avlives

Det nordiske initiativet for å endre mikroflygrensen fra 472 til 600 kg har fått et europeisk fortegn og ble en snakkis under Aero i Friedrichshafen.

Publisert

(FRIEDRICHSHAFEN) Europe Air Sports (EAS) og European Microlight Federation (EMF) har til tross for intern motstand fra de franske og belgiske luftsportsmiljøene lagt fram et forslag om å endre den europeiske luftartsloven – basisforordningen – slik at de landene som ønsker det kan endre sine nasjonale regelverk for å tillate en høyere maksvekt.

Verken EU-kommisjonen eller EASA er særlig henrykt over initiativet, som i praksis flytter litt av makten fra EU til medlemslandene i unionen. EU-rådet og EU-parlamentet har imidlertid den avgjørende makten når en en slik lovendring skal vedtas eller forkastes. Derfor er det europeiske luftsportsmiljøet fortsatt betingede optimister.

Avliver mytene

– EU-rådet har en arbeidsgruppe for luftfart som avholdt en egen teknisk høring om saken i forrige uke. Vi var der og la fram forslaget sammen med Europe Air Sports, og vårt inntrykk er at vi har støtte fra flere medlemsland. Om det er nok til å få forslaget igjennom, vet vi ikke. EUs politiske prosesser tar av og til uventede veier, så alle må gjøre hjemmeleksa på lobbyfronten for å få nasjonale representanter til å støtte forslaget, sa Jo Konrad fra det tyske mikroflyforbundet DULV.

Sammen med Jan Fridrich fra det tsjekkiske Light Aircraft Association presenterte Konrad ambisjonene om å heve vektgrensen for mikrofly fra dagens 472,5 kg til 600 kg.

– Vi har kalt denne presentasjonen ”600 kg – myth or reality”. Grunnen er at mytene allerede har begynt å florere, sa Fridrich og forsøkte å avlive dem ved å slå fast følgende:

1) Endringen vil ikke skje raskt. Ny basisforordning vil først vedtas mot slutten av 2016 eller begynnelsen av 2017. De vil gjelde fra 2017 eller 2018, og deretter må landene publisere sine egne nasjonale forskrifter.

2) Vektøkningen vil ikke gjelde alle mikrofly. Tre ting må på plass: EUs luftfartslov må åpne for det, det nasjonale regelverket må være endret i det landet fly er registrert og operert, og fabrikanten av flyet må basert på kostruksjonsdetaljer for det aktuelle serienummeret akseptere en høyere vekt.

3) Du kan ikke automatisk fly overalt i EU med et tyngre mikrofly. Allerede i dag er det nøvendig med tillatelser i flere europeiske land dersom man krysser landegrenser, og det er fare for at restriksjonene kan bli strengere, siden ikke alle land er ventet å bruke muligheten i det som kan bli nytt regelverk. Eksempelvis vil neppe Frankrike eller Belgia endre sitt nasjonale regelverk. Det kan bety restriksjoner for de som flyr med høyere vekt enn dagens 450 eller 472,5 kg.

4) Bortsett fra mulige problemer ved grensekryssing i visse tilfeller, er det ikke sannsynlig at økning til 600 kg betyr mer byråkrati. Vi så ingen forskjell i regelverk forøvrig da vektgrensene for autogyroer økte fra 450 til 560 kg, og det er ingen grunn til at dette skal skje nå heller, dersom alle luftsportsorganisasjonene gjør hjemmeleksa si, sa Konrad og Fridrich.

– Vi tror veien framover handler om gjensidig godkjenning av typegodkjenninger gjennom nasjonale regler, og vi tror dette også kan være basis for å opprettholde og utvide friheten til å fly over landegrenser. Men første og viktigste punkt er å vinne saken om 600 kg i den europeiske luftfartsloven, slo Fridrich fast.

Luftfartstilsynet i Norge har allerede støttet forslaget. Nå står slaget i EU-parlamentet og i EU-rådet.

Powered by Labrador CMS