8,33 kHz: EU besluttet i 2012 at alle flyradioer som brukes i Europa fra og med 1. januar 2018 må være av rimelig ny dato slik at de kan stilles om til en separasjonen mellom de ulike kanalene på 8,33 kilo-Hertz (kHz) mot tidligere 25 kHz.
8,33 kHz: EU besluttet i 2012 at alle flyradioer som brukes i Europa fra og med 1. januar 2018 må være av rimelig ny dato slik at de kan stilles om til en separasjonen mellom de ulike kanalene på 8,33 kilo-Hertz (kHz) mot tidligere 25 kHz.

Trenger du ny radio? Nå kan EU gi deg inntil 20 prosent av kostnaden i støtte

Nytt samarbeidsinitiativ legger til rette for at norske flyeiere kan søke om EU-støtte for innkjøp og installasjon av nye flyradioer.

Publisert Sist oppdatert

Det lå an til millionsmell for norske piloter som trengte ny flyradio fra 1. januar 2018.

I desember ble det derimot klart at Luftfartstilsynet ville benytte en unntaksbestemmelse, som innebærer at norske flygere fremdeles kan bruke de gamle radioene til 2025.

Les også: Luftfartstilsynet tar i bruk unntaksregel - norske flygere kan spare millioner

Trangt om plassen

Bakgrunnen for den såkalte 8,33 khZ-saken er at EU, anført av Eurocontrol, i 2012 besluttet at alle flyradioer som brukes i Europa fra og med 1. januar 2018 må være av rimelig ny dato.

Nærmere bestemt må radioene være så nye at de kan stilles om til en separasjonen mellom de ulike kanalene på 8,33 kilo-Hertz (kHz) mot tidligere 25 kHz. 

Tiltaket innføres fordi det er trangt om plassen i sentraleuropeiske strøk på frekvensområdet som flyradio har fått tildelt. Ved å dele båndbredden for hver radiokanal i tre, blir det tre ganger så mange radiokanaler å velge mellom.

Kan søke EU-støtte

Nå har Luftfartstilsynet, AOPA Norge og Norges Luftsportforbund gjennom et samarbeidsinitiativ lagt til rette for at norske flyeiere kan søke om EU-støtte for innkjøp og installasjon av nye flyradioer, melder Norges Luftsportforbund på sine nettsider.

For selv om Norge har innmeldt unntak fra det europeiske kravet om flyradio med 8,33 kHz kanalseparasjon fra 1. januar 2018, gjelder kravet fortsatt i de fleste tilfeller dersom du skal fly til andre europeiske land fra denne datoen. Fra 31. desember 2025 vil dessuten den norske unntaksperioden være over.

På europeisk plan er det IAOPA som koordinerer søknadene, mens det i Norge er NLF som har dette ansvaret.

På nettsiden 833.iaopa.eu finner du mer informasjon om søknadsordningen (det er anbefalt å bruke den engelske versjonen).

Man kan begynne å søke om støtte i april, og det er prinsippet om førstemann til mølla som gjelder.

NB! Noen grunnleggende prinsipper gjelder:

 • Man kan kun få støtte for utstyrt som faktisk er installert om bord i et luftfartøy
 • Man kan likevel gjøre en reservasjon av støtte på forhånd, men utbetaling vil først skje når installasjonen har funnet sted 
 • Utstyr må være innkjøp og installert etter 7. februar 2017 for å være berettiget til bidrag
 • Det er strenge krav til dokumentasjon for å få EU-støtte. Eksempelvis gjelder følgende:   
  • Du må kunne dokumentere at du er luftfartøyets eier eller bruker
  • Du må kunne vise til kvitteringer for utrustning og arbeid
  • Foto må vise ferdig installasjon
  • Luftdyktighetsbevis eller flygetillatelse (permit to fly)
  • Radiokonsesjon
  • Utstyrets serienummer
 • Følgende begrensninger gjelder
  • EU-støtten kan maksimalt dekke 20 prosent av kostnaden
  • Kombinert navigasjons- og flyradio kan ikke koste mer enn 17.000 euro
  • Flyradio uten navigasjonsradio kan maksimalt koste kr 7.000 euro
  • Håndholdt radio kan maksimalt koste 1.500 euro
  • Maksimal kostnad pr luftfartøy: 17.000 euro, noe som tilsvarer en støtte på maksimalt 3.400 euro pr luftfartøy
  • Maksimalt 300.000 euro pr søker
Powered by Labrador CMS