10 nye år for Geiteryggen

Geiteryggen ser ut til å reise seg som en fugl Fønix fra «asken». Ti nye års drift sikres gjennom en avtale mellom Grenland Luftsportssenter som drivere av plassen og Skien Lufthavn AS.

Tekst: Martin Nilsen

Avtalen er klar i disse dager og teknisk-operativ godkjennelse fra Luftfartstilsynet og konsesjon er på plass, forklarer daglig leder for GLSS, Tor Kristian Authen for Flynytt.

Oppdraget som daglig leder er et ulønnet verv for en pensjonist med et brennende håp og ønske om at det skal kunne skapes fortsatt liv fra rullebanen på høydedraget over Skien.

Kommunestyret i Skien er positive til å gjøre et nytt forsøk for Geiteryggen etter at den statlige støtten til AFIS-tjenesten i tårnet forsvant fra årsskiftet.

Rutetrafikken er for lengst borte, og plassens videre drift skal baseres på en modell som privat flyplass med forhåndsgodkjente PPR-bevegelser (Prior Permission Required).

Ankomst på nett

– En ny webtjeneste, myppr.no, er etablert og vi foretrekker at denne brukes hvis man skal til Geiteryggen. Alternativt kan man bruke telefon, sier Authen.

GLSS får en avtale med eieren, Skien kommune, om å drifte rullebane og taksebaner samt ivareta vedlikehold for flyplassen.

Utfordringen blir å få regnskapet til å gå opp.

– Vi har allerede merket at en vesentlig utgiftspost blir brøyting og annet vintervedlikehold, sier Authen.

Det kommunale eierselskapet Skien Lufthavn AS vil sannsynligvis endre formålsparagraf og navn for å kunne åpne for næringsutvikling på flyplassområdet. Det er store, romslige områder som kan gi plass for dette, og det er ventet å gi et bedre økonomisk fundament for eierselskapet.

– Vi har avklart at det formelt sett er greit at GLSS forvalter konsesjonen for flyplassen på vegne av kommunen, sier Authen.

Må ikke koste skattepenger

I avtalen som i disse dager skal være klar, ligger en forutsetning om at flyplassen ikke skal pålegge kommunen utgifter.

– Det betyr at vi må få til en bærekraftig drift, ellers er det ikke liv laga. Og vi skal heller ikke drive flyplassen på en måte som ødelegger for naboene, sier Authen.

Geiteryggen blir heretter en plass godkjent for fly inntil 5700 kilo, eller ti passasjerer, det rekker akkurat for Russian Warbirds of Norway som fra Geiteryggen opererer sin Antonov 2 med ti passasjerseter og som veier 5600 kilo. Regelen kan slik sett se skreddersydd ut, men det er som kjent et standard reglement.

Det er også satt en grense for 10.000 flybevegelser i året, et antall som skal gi god margin for den påtenkte aktiviteten.

25 fly

Geiteryggen har i dag pluss/minus 25 maskiner, derav to helikoptre fra nystartede Nor Aviation.

Virksomheten for øvrig vil bestå av private bevegelser, Grenland flyklubbs aktivitet sammen med Grenland Fallskjermklubb, de nevnte Russian Warbirds of Norway og noe kommersiell helikoptertrafikk.

Flyplassdriverne har også fått ansvaret for en fem kilometers sirkel for fotodroner, vesentlig til bruk for områdets eiendomsmeglere.

– Ikke veldig populært, men helt nødvendig for å få dette til å gå rundt, blir den pålagte brukeravgiften for alle som skal operere på eller ut fra plassen. Det utarbeides også en utvidet flyplasshåndbok som må følges av brukerne, sier Authen.

Bildet nedenfor:

Nytt liv synes å være sikret for Geiteryggen som ligger flott til på høyden over Skien. Terminalbygningen til høyre, klubb-hangarene på venstre side av rullebanen. Vintervedlikehold synes allerede å bli den største utgiftspost for driften av flyplassen. Foto: Jan Oterholdt

files/content/news/Geitryggen copy.jpg

Powered by Labrador CMS