Bodø lufthavn:

Ny flyplass i Bodø i 2024?

En fersk rapport viser at en ny lufthavn i Bodø vil koste inntil fem milliarder

NY FLYPLASS: Byggingen av den nye lufthavnen vil frem til 2022 foregå samtidig med at Forsvaret har aktivitet på flystasjonen. (Bilde: Wikimedia Commons)

Dersom Stortinget gir sin tilslutning til bygging av ny lufthavn i Bodø kan denne stå klar i 2024-2026, skriver Avinor i en pressemelding. De har, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, utredet lufthavnkonseptet. 

Avinor og de øvrige transportetatene gikk i sitt forslag til Nasjonal transportplan 2018- 2029 inn for at det skal bygges en ny lufthavn i Bodø.

Ikke lønnsomt

I tillegg til avklaring av de finansielle rammebetingelsene, forutsetter tidsrammen blant annet god fremdrift i det kommunale planarbeidet og i Forsvarets kartlegging og opprydding av miljøforurensning, går det frem av den nye Avinor-rapporten. 

NY FLYPLASS: Avinor og de øvrige transportetatene gikk inn for å bygge ny lufthavn i Bodø i sitt forslag til Nasjonal transportplan.  Foto: Bodø Hovedflystasjon
NY FLYPLASS: Avinor og de øvrige transportetatene gikk inn for å bygge ny lufthavn i Bodø i sitt forslag til Nasjonal transportplan.  Foto: Bodø Hovedflystasjon

Ifølge Avinor er det ikke bedriftsøkonomisk lønnsomt med en ny lufthavn i Bodø. Prosjektet forutsetter betydelig ekstern finansiering. 

Den nye lufthavnen, inkludert banesystem, navigasjonsanlegg, ter­minalbygg og nødvendige driftsfasiliteter for Avinor er anslått å koste mellom 4,5 og 5 milliarder kroner.

I disse kostnadene inngår ikke opprydding av miljøforurensning, som Avinor forutsetter at Forsvaret dekker. Heller ikke kostnadene til fjerning av Forsvarets infrastruktur er inkludert.  

Ifølge NRK var kostnadene først beregnet til 2-3 milliarder kroner.

- Samfunnsøkonomisk lønnsomt

Til tross for at prosjektet ikke beskrives som bedriftsøkonomisk lønnsomt, vektlegger Avinor at det vil være lønnsomt fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. 

- Hovedbegrunnelsen for Avinors og transportetatenes anbefaling om å flytte lufthavnen 900 meter sør for dagens lufthavn, er at en flytting vil frigjøre arealer som skaper en positiv utvikling for byen. Den nye rapporten bekrefter at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier konserndirektør Jon Sjølander i Avinor i pressemeldingen.

En ny lufthavn vil være dimensjonert etter sivile behov, og det foreslås en rullebane med asfaltert lengde 2 600 meter i begge retninger. 

Forsvaret utreder Bodø lufthavns framtidige rolle i totalforsvarssammenheng. Detaljene vil bli avklart i løpet av 2017. 

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

Airbus Envisions Autonomous Airliners

<p>Airbus has created a new innovation center in Shenzhen, China, near Hong Kong, where it will pursue research that...

Goodyear Blimp Partners With Toys For Tots

<p>The Goodyear blimp fleet will be supporting the U.S. Marine Corps Toys for Tots this holiday season, accepting...

Airbus A350-1000 Certified

<p>The latest model from Airbus, the A350-1000, is now certified by both the FAA and EASA, the company said on...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen