Gardermoen avviser besøkende flygere uten ID-kort

Sikkerhetsforskriften BSL-Sec 1-1 trådte i kraft idag 26. september. De største endringene for GA-piloter innebærer at flysertifikatet ikke lenger er gyldig for innpassering på flyplasser. Nå trenger man faktisk ikke annet enn å etablere en "legitim grunn" for å komme inn på flyside på en flyplass eller lufthavn. En slik legitim grunn er for eksempel at flyet man skal fly står parkert på innsiden.

Illustrasjonen viser CSRA og DA på Bodø Lufthavn.

Sikkerhetsforskriften BSL-Sec 1-1 trådte i kraft 26. september. De største endringene for GA-piloter innebærer at flysertifikatet ikke lenger er gyldig for innpassering på flyplasser. Nå trenger man faktisk ikke annet enn å etablere en "legitim grunn" for å komme inn på flyside på en flyplass eller lufthavn. En slik legitim grunn er for eksempel at flyet man skal fly står parkert på innsiden.

På flyside er det tre mulige områder. Demarcated Area (DA), Security Restricted Area (SRA) og Continuous Security Restricted Area (CSRA). For GA-flygere i Norge er det i hovedsak DA og CSRA som er relevant.

På de aller fleste flyplasser er GA-delen etablert på DA. Det vil si at man må etablere en legitim grunn for å komme inn på flyplassen og kan deretter gå inn på flyside uten følge. Såfremt man passerer inn en port som er bemannet er det altså ikke behov for ID-kort eller noen annen form for "papirer". Lufthavnene vil likevel sannsynligvis utstyre besøkende piloter med et besøkskort. Besøkskortet vil fungere som en form for kvittering på at man kan oppholde seg på flyside. Det har blitt forespeilet at man kan bruke en klistrelapp lik de som benyttes ved besøk i offentlig bygninger til dette formålet.

På Gardermoen er hele området innenfor gjerdet såkalt CSRA. Det er lite forskjell fra ovenstående annet enn at man her må "eskorteres" til flyet. Med andre ord; etablere en legitim grunn for å komme inn på flyplassen og kan deretter gå inn på flysiden med følge. Man trenger ikke ID-kort eller andre papirer. Som eksempel kan en besøkende business-jet heller ikke avkreves for ID-kort på Gardermoen. Vi er sidestilt i dette regelverket. ID-kort kontoret på Gardermoen har en annen oppfatning og mener at alle som skal innpassere på flyside heretter må ha gyldig ID-kort på Gardermoen. Dette er ikke riktig i følge Luftfartstilsynet og en praksis vi jobber hardt for å få endret. Likevel må vi forholde oss til realitetene frem til vi får endret disse.

For flere nyheter fra NLF Motorflyseksjonen, trykk her.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

FO Dies After In-Flight Incapacitation

CNN reported late Wednesday that a first officer aboard an American Airlines Boeing 737-800 became "incapacitated"...

uAvionix Rolls Out New ADS-B Products

As expected, uAvionix, a manufacturer of avionics for the UAV segment, announced this week four new ADS-B-related...

Garmin Announces New G3X Touch, GTN Upgrades

Owners of the Garmin GTN series of navigators will be getting free upgrades in May. The touchscreen navcom systems...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen