Kjeller

Senterpartiet om Kjeller:- Kjeller er en skatt for Norge

Den sterke støtten til et levende fremtidig flymiljø som ligger i formannskapets tydelige bestilling til kommunens administrasjon, viser at man må betrakte Kjeller som mulighet snarere enn et problem sier stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ( i fremre cockpit) mener hans Stortingskolleger må på banen nå som de lokale politikerne i Lillestrøm med stort flertall går inn for å tilrettelegge for et levende flyhistorisk miljø på Kjeller. Og han er imponert over ideene Finn Terje Skyrud - som flyr Tiger Mothen fra baksetet - har fremmet på vegne av Kjeller Flyhistoriske Kulturpark.
Foto: Jan Lilleby
Sigbjørn Gjelsvik (Sp) ( i fremre cockpit) mener hans Stortingskolleger må på banen nå som de lokale politikerne i Lillestrøm med stort flertall går inn for å tilrettelegge for et levende flyhistorisk miljø på Kjeller. Og han er imponert over ideene Finn Terje Skyrud - som flyr Tiger Mothen fra baksetet - har fremmet på vegne av Kjeller Flyhistoriske Kulturpark. Foto: Jan Lilleby

Dagen etter formannskapsvedtaket i Lillestrøm onsdag 26. august - besøkte sentrale politikere i Senterpartiet Kjeller. At et samlet lokalt politisk miljø trekker i samme retning, er en viktig rettesnor for Stortingspolitikerne når de får Kjeller på sitt bord.

Stortingspolitiker Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener formannskapets vedtak er en sterk støtte for Senterpartiets syn i saken og er en gledelig utvikling.

Han møtte på Keller med partikollega og varaordfører i Lillestrøm, Thor Grosås og Bengt Fasteraune, medlem for Sp i Stortingets Transportkomite.

 - Den sterke støtten til et levende fremtidig flymiljø som ligger i formannskapets tydelige bestilling til kommunens administrasjon, viser at man må betrakte Kjeller som mulighet snarere enn et problem, sier Gjelsvik til Flynytt.

Unik mulighet

 - Som en av verdens eldste flyplasser har Kjeller en unik posisjon i norsk fly- og forsvarshistorie, og jeg mener vi må bruke den historien til å kunne foredle med levende historisk miljø, dette er en skatt for Lillestrøm og for Norge.

 - Det blir nå viktig for oss på Stortinget å bidra til at også nasjonale myndigheter blir med og legger til rette for et levende luftfartøyvernsenter. Vi ser en veldig positiv utvikling på saken og fredningsprosessen som Riksantikvaren har satt i gang har bidratt til at flere for øyene opp for den viktige historiske betydning. Det er nemlig mulig å ta vare på viktig historie og å utvikle området for fremtiden.

Finn Terje Skyrud og Kjeller Flyhistoriske Kulturpark har lagt frem mange spennende planer gjennom mulighetsstudier. 

Stortinget på banen ?

 - Hvilken standing har Kjeller-saken i Norges nasjonale politiske miljø ?

 - Både jeg og Sp har forsøkt å løfte saken nasjonalt, men jeg tror en del politikere nasjonalt har ligget på været for å se hva som skjer lokalt. Når nå støtten til å bevare en flygende aktivitet på Kjeller i fremtiden både fra befolkning og fra politikerne foreligger, er det et godt grunnlag for å kunne løfte saken nasjonalt.

 - Det er viktig å se det i en sammenheng - Senterpartiet og flertallet på Stortinget har gått inn for å bevilge midler til Gloster Gladiator-prosjektet,  og så har også Utenriks- og Forsvarskomiteen gitt positive signaler til Spifire-prosjektet. Det å kunne få slike fly restaurert og dertil ha en flyplass med unik historie, det anser jeg som et riktig Kinderegg, sier Gjelsvik.

Trekke i samme retning

Bengt Fasteraune sitter i Transportkomiteen for Senterpartiet:

 - På Kjeller kan man få hele fly- og forsvars-historien i et interessant perspektiv. Det et man i dag har del-produksjon til F 35 på Kjeller, tror jeg mange mennesker er helt uvitende om. Her er mye verneverdig historie, og Riksantikvaren er veldig opptatt av å verne noe som er levende også i fremtiden. Vi politikere er ofte litt sektortenkere, men i Kjeller-saken må Samferdsel, Forsvar og Kultur-miljøene trekke i samme retning. VI må få paret disse miljøene for å trekke i riktig retning, sier Fasteraune.

Thor Grosås, Sp, varaordfører i Lillestrøm og den som fremmet forslaget i formannskapet onsdag som sendte ballen tilbake til kommunens administrasjon sier:

 - Ikke dypt nok

 - Jeg håper ikke minst Riksantikvaren har merket seg signalene fra formannskapet. Jeg håper statlige myndigheter og Stortinget merker seg hvilken retning vi ønsker å gå lokalt i saken om Kjellers fremtid.

 - Har ikke kommunen utredet saken godt nok for politikerne ?

 - Det at vi bestiller en ny sak fra kommunen viser at vi vil ha noe som sier oss mer. Min oppfatning er at kommunen ikke har gått så dypt inn i detaljene som vi ønsker.

 - Men det er ingen hemmelighet at økonomi står sentralt i denne saken ?

 - Det må på plass en økonomisk ramme og driftsmodell som må stå seg over tid, men hvis  Stortinget følger tidligere vedtak om å ta vare på kulturen, må også de på banen når de ser at vi lokalt vil gå i denne retningen. På egne vegne er jeg veldig optimistisk, sier Grosås.

Kommentarer (0)

Forsiden akkurat nå

Duxford Flying Legends

Ikke flere Flying Legends på Duxford

Imperial War Museum Duxford tett ved Cambridge i England og The Fighter Collection, som holder til på flyplassen med sin samling av warbirds og restaureringsarbeid, har tilsynelatende ikke kunne blitt enige om prisen for å holde Flying Legends på Duxford Les hele saken

Til toppen