Flynytt nyheter

Først i Norge med UL91-anlegg

Mar 06, 2014 08:48 | av Torkell Sætervadet

Norges første anlegg for fast leveranse av blyfri flybensin åpner våren 2014 på Starmoen flyplass ved Elverum. Lavere pris, mindre utslipp og forenklet flyvedlikehold er fordeler som flyplassoperatøren peker på når den nå faser inn den nye bensinen fra Statoil / Warter Aviation.

Nytt GA-flyverksted i Norge

Feb 21, 2014 14:44 | av Torkell Sætervadet

Snart åpner det et GA-flyverksted på Eggemoen. Danske Air Service Vamdrup Aps har inngått avtale med Pilatus Center Nordic Countries om oppstart av vedlikeholdssenter for den sveitsiske flyprodusenten Pilatus. Flyverkstedet vil få base på Eggemoen Aviation & Technology park, hvor Air Service Vamdrup også vil kunne tilby service på de fleste andre småfly, businessfly og helikoptre.

EASA trekker tilbake regler for gangtidsforlengelse

Des 24, 2013 14:11 | av Torkell Sætervadet

EASAs nye retningslinjer for gangtidsforlengelse av flymotorer, propeller og andre komponenter trekkes tilbake etter sterke oppfordringer fra allmennflymiljøet i Europa og det tyske samferdselsdepartementet. Om retningslinjene hadde blitt stående, ville en rekke allmennfly utenfor Norge vært satt på bakken over natta. Nå skal EASA jobbe fram et nytt sett med retningslinjer i nært samarbeid med industri og nasjonale myndigheter.

Statoils nye allianse gir blyfri flybensin

Des 17, 2013 14:19 | av Torkell Sætervadet

Flydrivstoffleverandøren Statoil Fuel & Retail Aviation har inngått et partnerskap med den polske avgasprodusenten Warter Aviation. Det mangeårige samarbeidet mellom Statoil og Shell på leveransesiden blir dermed avviklet. Samtidig planlegger Statoil å gjøre den blyfrie flybensinen avgas UL91 tilgjengelig som supplement til 100LL på utvalgte flyplasser.

Temperaturen øker i avgasmarkedet

Des 17, 2013 14:18 | av Torkell Sætervadet

Skilsmissen mellom Statoil og Shell øker temperaturen mange hakk i det tidligere så rolige markedet for småflybensin i Norge. Resultatet kan bli lavere priser og flere produkter å velge mellom for flyeierne.

Store lettelser i vedlikeholdsreglene

Okt 11, 2013 12:34 | av Torkell Sætervadet

EASA har nå konkludert med at de ønsker å innføre betydelige lettelser i regelverket for vedlikehold av småfly med maksvekt på opp til 1.200 kg. Dersom det europeiske flysikkerhetsbyrået får EASA-komiteen og EU-kommisjonen med seg, vil det i løpet av 2015 bli mulig å overlate luftdyktighetsgjennomgangen til flyverkstedet som også får muligheten til å utstede luftdyktighetsbevis. Samtidig vil vedlikeholdsprogrammene ikke lenger kreve godkjenning fra CAMO eller luftfartsmyndighet.

Nye regler for overskridelse av gangtid

Sep 22, 2013 01:13 | av Torkell Sætervadet

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har fastsatt prosedyrer for overskridelse av gangtid på flymotorer og andre tidsbegrensede komponenter i luftfartøyer. Dette gjøres for å harmonisere praktiseringen av vedlikeholdsregelverket for luftfart i de europeiske landene. For norske luftfartøyer kan det bety at steg for gangtidsoverskridelse av flymotorer økes fra 50 til 400 timer.

Lycoming: Enda flere motorer på avgas UL91

Apr 24, 2013 11:33 | av Torkell Sætervadet

Nå kan enda flere fly med Lycoming-motorer gå på avgas UL91. Motorfabrikanten har sjekket ut alle motorer som ikke krever høyt oktantall og kommet til at de kan godkjenne det blyfrie drivstoffet på ytterligere 31 motormodeller. Siden Lycoming ikke forventer at flere motorer vil legges til listen uten modifikasjoner eller operative begrensninger, argumenterer produsenten fortsatt for et globalt 100-oktansalternativ.

Ny rekord for Aero i Friedrichshafen?

Apr 23, 2013 17:39 | av Torkell Sætervadet

Når Aero 2013 i Friedrichshafen åpner dørene onsdag 24. april, er det duket for en rekordmønstring i det hele 630 utstillere fra 35 land stiller opp med sine produkter på det som har blitt verdens nest største varemesse for allmennflyging. Innovasjon innen flydesign og motorteknikk var gjennomgangsmelodien under sniktitten som Flynytt overvar.

Nå skal angrepsvinkelindikatorer inn i allmennflyging

Apr 05, 2013 14:07 | av Torkell Sætervadet

Angrepsvinkelindikatorer er nesten fraværende i småfly. En amerikansk sikkerhetskomité for allmennflyging har nå slått fast at denne typen indikatorer snarest mulig bør inn i småflyflåten for å redusere antall steilingsulykker.

Forenklinger for flyvedlikehold

Nov 22, 2012 12:41 | av Torkell Sætervadet

Både i Europa og her hjemme begynner det å lysne i horisonten for småflyvedlikeholdet. Siden det felleseuropeiske regelverket for flyvedlikehold – Part-M – ble innført, har protestene fra flymiljøet vært høylytte. Nå kommer forenklingene på løpende bånd.

Cessna blir diesel-pionér med C-182 NXT

Jul 24, 2012 05:48 | av Torkell Sætervadet

Cessna tar et modig og innovativt steg i retning av en bærekraftig småflyframtid når de nå lanserer Cessna Turbo 182 NXT, flyfabrikantens aller første fly med stempelmotor som kan gå på jetfuel. Det er franske Safrans 230-hesters dieselmotor som vil sitte i nesen på den nye utgaven av det tradisjonsrike flyet fra Cessna. Med 155 knop og bare 11 gallon per time i forbruk, blir Turbo 182 NXT en svært drivstofføkonomisk maskin.

Overgang til blyfri 100-oktan: Prislapp – 425 millioner kroner!

Jul 09, 2012 13:00 | av Torkell Sætervadet

Den amerikanske komiteen for utredning av alternativer til blybensin for småfly, Unleaded AVGAS Transition Aviation Rulemaking Committee (UAT-ARC), konkluderer i sin rapport med at det må settes av nesten en halv milliard kroner for at man skal komme i mål med spesfikasjoner, utvalg og testing av et bærekraftig alternativ til avgas 100LL. Komiteen foreslår at finansieringen blir et spleiselag mellom den amerikanske staten og industrien.

Lycoming med grønt lys for blyfri bensin

Mar 22, 2012 01:00 | av Torkell Sætervadet

Motorprodusenten Lycoming varsler nå at de vil godkjenne enhver 91-oktans blyfri flybensin som produseres etter en viss standard til bruk i et stort antall flymotorer. Med referanse til en sikkerhetsbulleteng fra EASA bekrefter Lycoming videre at det er tilstrekkelig at de som motorprodusent gir drivstoffet grønt lys. Ergo kan drivstoffet benyttes på de aktuelle motorene selv om flyets håndbok kun oppgir 100-oktans blybensin som tillatt drivstoff.

Ny Rotax-motor gir drastisk kutt i forbruk

Mar 15, 2012 13:16 | av Torkell Sætervadet

BRP Powertrain i Østerrike lanserer nå en ny Rotax-motor for småfly som er en videreutvikling av den velkjente Rotax-912-motoren. Den nye motoren har drivstoffinsprøyting istedenfor forgasser, noe som kutter drivstoffforbruket med 20 prosent sammenliknet med forgjengeren.

Flykalenderen[+]  Legg til

Loading...
April 2012
Ma Ti On To Fr
            1
Apr 01, 2012
Nå som isbanen på Femunden er åpen, er det duket for FLY-INN-GUDSTJENESTE på palmesøndag.
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13
Apr 13, 2012
Det vil bli avholdt akro-treningssamling på Starmoen 13.-15. april i regi av ACN – Aerobatic Club of Norway. Samlingen er rettet mot konkurranserdeltagelse.
14
Apr 14, 2012
Det vil bli avholdt akro-treningssamling på Starmoen 13.-15. april i regi av ACN – Aerobatic Club of Norway. Samlingen er rettet mot konkurranserdeltagelse.
15
Apr 15, 2012
Det vil bli avholdt akro-treningssamling på Starmoen 13.-15. april i regi av ACN – Aerobatic Club of Norway. Samlingen er rettet mot konkurranserdeltagelse.
16
Apr 16, 2012
Flyoperativt Forum er 25 år i 2012 og jubileumsforumet vil gå av stabelen 16-18 april ved Quality Airport Hotel Gardermoen
17
Apr 17, 2012
Flyoperativt Forum er 25 år i 2012 og jubileumsforumet vil gå av stabelen 16-18 april ved Quality Airport Hotel Gardermoen
18
Apr 18, 2012
Flyoperativt Forum er 25 år i 2012 og jubileumsforumet vil gå av stabelen 16-18 april ved Quality Airport Hotel Gardermoen
Verdens viktigste varemesse for småfly/GA.
19
Apr 19, 2012
Verdens viktigste varemesse for småfly/GA.
20
Apr 20, 2012
Verdens viktigste varemesse for småfly/GA.
21
Apr 21, 2012
Verdens viktigste varemesse for småfly/GA.
22
23 24 25 26 27 28 29
30            
" 11. May 2014

Flydagen Kjeller 2014

" 20 - 25 May 2014

ILA Berlin 2014

" 30 May - 01 June 2014

AeroExpo UK 2014

Søk


Video

GA-nyheter

'Aviation Consumer' Paint Shop Survey 2014

Finding a reliable and skilled paint shop is a daunting challenge for many aircraft owners. If you've had your aircraft painted within the past few years, the editors at "Aviation Consumer" magazine ...

Weekender: Airport Options For Everyone

A trip to the airport doesn't have to just be for pilots -- SocialFlight's listings include lots of opportunities to bring in new people and kids for an introduction to the diverse world of aviation. ...

Eight Killed In Finnish Skydiving Crash

A Comp Air 8 aircraft carrying skydivers crashed in Finland on Sunday afternoon, killing eight people. The pilot and two skydivers were able to parachute to safety. The airplane was at about 10,000 fe...

Din mening

Bør norske flyplasser gå over til avgas UL91 siden mellom 80 og 85 prosent av all 100LL som selges i Norge kunne vært blyfri?