Utvalg skal granske Luftfartstilsynet

Samferdselsdepartementet har etter henstilling fra Stortinget satt ned et utvalg som skal granske Luftfartstilsynets praksis ved godkjenning av systemer for merking av luftfartshindre etter påstander om forskjellsbehandling mellom to konkurrerende leverandører. Utvalget skal avgi sin rapport i løpet av første halvår 2012.

Slike hinderlys er teknologiene fra konkurrentene OCAS og Cordina ment å erstatte. Illustrasjonsfoto: Delta Group

files/content/news/507-obstacle.jpgOCAS AS og Cordina AS (tidligere Protura AS) er to konkurrerende selskap som begge har utviklet systemer for varsling av luftfartshindre. Begge selskapene har søkt Luftfartstilsynet om godkjenning av sine systemer. Etter en artikkelserie i Dagens Næringsliv og påstander fra Cordina om at Luftfartstilsynet hadde forskjellsbehandlet de to selskapene, ba Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Samferdselsdepartementet om å granske forholdet mellom Luftfartstilsynet, OCAS og Protura/Cordina.

- Samferdselsdepartementet har på bakgrunn av Stortingets henstilling nedsatt et utvalg som skal granske Luftfartstilsynets praksis ved godkjenning av systemer for merking av luftfartshindre, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.

Skal klarlegge relasjonene mellom Luftfartstilsynet og leverandører

Samferdselsdepartementets mandat for kommisjonen er å granske den praksis Luftfartstilsynet har utviklet ved vurdering av om det skal gis godkjennelse av systemer for merking av luftfartshindre som ikke er basert på farger, markører eller hinderlys.

Granskningen skal også klarlegge relasjonene mellom Luftfartstilsynet og de aktørene som har søkt godkjennelse av systemer for "annen merking" av luftfartshindre. Granskningen skal videre vurdere om Luftfartstilsynets praksis ved vedtak om å gi eller avslå godkjenning av ”annen merking” av luftfartshindre har vært i samsvar med reglene i forskrift om merking av luftfartshinder, departementets instruks og andre rettslige rammer for Luftfartstilsynets virksomhet, og eventuelt foreslå forebyggende tiltak og videre oppfølging.

Utvalget blir ledet av Christoffer C. Eriksen som er postdoktor ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo. Med seg har han Jens Hjelmstad – Professor II ved NTNU, Kathrine Roede – flyger og Markus Jerkø – universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Granskningen skal presenteres i en skriftlig rapport som skal leveres departementet i løpet av første halvår i 2012.

Bildet over: Proturas markør. Foto: Per Gram/Flynytt.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

FAA Offers Outreach On SoCal Airspace Changes

Pilots who fly in Southern California's busy airspace will soon be expected to follow new procedures, so the FAA has...

Search Ends For Malaysian Flight 370

After nearly three years of work searching the ocean floor with deep-sea submersibles for Malaysian Airlines Flight...

New Theory — Did D.B. Cooper Work For Boeing?

The FBI officially closed the book last year on the unsolved case of a 1971 hijacking by the man known as D.B....

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen