Straks siste frist for å tipse om dårlig regelverk

Luftfartstilsynet ønsker å rydde opp i regelverk for allmennflyging og inviterte i forrige måned flygere og organisasjoner til å melde inn regelverk som enten er utdatert eller uhensiktsmessig. Nå nærmer siste frist seg: 15. november er muligheten lukket for denne gang.

Luftfartsdirektør Stein Erik Nodeland vil optimalisere regelverket. Nå inviterer Luftfartstilsynet til regelverksopprydding for allmennflysegmentet. Foto: Lars Brede Grøndahl (Bilde: )

Luftfartstilsynet ønsker å rydde opp i regelverk for allmennflyging og inviterte i forrige måned flygere og organisasjoner til å melde inn regelverk som enten er utdatert eller uhensiktsmessig. Nå nærmer siste frist seg: 15. november er muligheten lukket for denne gang.

Storbritannia har ”The Red Tape Challenge”, danskene har ”Meld en sær regel”, svenskene har ”Översyn av regelverket för allmänflyget”, mens EASA har ”Simpler, lighter and better rules for General Aviation”. Felles for samtlige prosjekter er at de har til hensikt å lette regelverksbyrden for allmennflyging og luftsport, slik at de siste årenes trend med fallende aktivitet kan snus, samtidig som sikkerhetsnivået skal forbli minst like godt og aller helst bli høyere.

Nå følger Luftfartstilsynet opp med et eget oppryddingsprosjekt.

– Luftfartstilsynet gjennomgår regelverk som berører allmenflyging og luftsport. I den forbindelsen ber vi om hjelp til å kartlegge regler som ikke er tjenlig eller gir ønsket effekt. Vil du bidra, kan du melde inn regler du mener ikke fungerer, skriver luftfartstilsynet på sin hjemmeside og viser til et elektronisk skjema.

– Bakgrunnen for å gjennomføre dette arbeidet ligger i at enkelte regelverk begynner å bli utdatert, og må oppdateres for å ha en tjenlig utforming og gi ønsket effekt. Som utøver av allmenflyging og luftsport merker du effekten av dagens regelverk best og kan derfor gi viktige tilbakemeldinger til Luftfartstilsynet, står det videre å lese i meldingen på tilsynets hjemmeside.

Tilsvarende prosjekt ga god effekt i Danmark

Et liknende prosjekt i Danmark har blitt en mal for hvordan de danske luftfartsmyndighetene vil jobbe framover.

– Efter indspil fra branchen i forbindelse med projektet ”Meld en sær regel” ændrer Trafikstyrelsen en række regler på privatflyvningsområdet, skriver Trafikstyrelsen på sin hjemmeside.

I Danmark fikk man inn hele 33 forslag til regelverksforenklinger som myndighetene så har jobbet med siden.

– Da vi åbnede døren for indspil fra branchen, oplevede vi straks en positiv interesse omkring projektet. De input, styrelsen har modtaget, har generelt været velbegrundede, så det har været en god hjælp og et godt dialogredskab. Vi kan ikke imødekomme samtlige forslag, men vi vil ændre en række regler på baggrund af branchens indspil, sier direktør i det som nå har fått navnet Trafik- og byggestyrelsen, Carsten Falk Hansen.

Nå er det opp til norske allmennflygere og luftsportsutøvere å melde inn tilsvarende regelverkssvakheter, slik at ikke bare EASA-regelverk, men også norsk regelverk blir mest mulig hensiktsmessig og gir best uttelling for flysikkerheten uten at aktiviteten strupes.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

FAA 20-Year Forecast Predicts Gradual Decline In Light GA

Piston-single fleet size and hours flown are expected to decrease roughly 0.8% annually over the next 20 years, says...

NTSB Finds Elevator Malfunction In Michigan Overrun

NTSB investigators have found that the right elevator was jammed on the chartered Ameristar Boeing MD-83 that ran off...

NASA Confirms Biofuels Cut Jet Pollution

Using a biofuel mix to power jet engines reduces particle emissions in their exhaust by as much as 50 to 70 percent...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen