Slag om Kjeller i 2012

I 2012 fyller Kjeller 100 år som flyplass. Samtidig kan det nettopp være våren 2012 at slaget om Kjeller vil stå. Da skal nemlig regjeringen velge base for de neste kampflyene F-35 Lightning II. Denne beslutningen vil ha avgjørende betydning for hva som skjer med de militære verkstedene på Kjeller.

Fra Kjellerdagen 2010. Foto: Lars Brede Grøndahl

I 2012 fyller Kjeller 100 år som flyplass. Samtidig kan det nettopp være våren 2012 at slaget om Kjeller vil stå. Da skal nemlig regjeringen velge base for de neste kampflyene F-35 Lightning II. Denne beslutningen vil ha avgjørende betydning for hva som skjer med de militære verkstedene på Kjeller.

Dette melder Romerikes Blad. Til avisa sier ordføreren i Skedsmo kommune, Anita Orlund (Ap), at hun ønsker at mest mulig av Forsvarets virksomhet forblir på Kjeller. Statssekretær Roger Ingebrigtsen i Forsvarsdepartementet ønsker imidlertid ikke å se på Kjellers framtid isolert sett, men han vil se saken i sammenheng med valg av base for Luftforsvarets nye kampfly.

Gult lys for Kjeller i 2018?

Idag jobber om lag 400 ansatte med vedlikehold av den norske F-16-flåten på Kjeller samtidig som ytterligere 400 militært ansatte er å finne på plassen. Leveransene av F-35 er beregnet å starte i 2018, men i en overgangsperiode vil F-16 og F-35 trolig opereres parallelt. Dersom verkstedene på Kjeller ikke får en rolle for vedlikehold av F-35 som krever rullebanetilgang, vil Luftforsvarets behov for rullebanen trolig opphøre i tidsrommet 2018–2020. I så fall ligger det an til at tomten som er verdt milliardbeløp vil avhendes.

Stor historisk betydning

Kjeller flyplass er en av verdens eldste flyplasser i fortsatt drift og er av stor historisk betydning for Norge, både fra et forsvarshistorisk, flyhistorisk og kulturhistorisk perspektiv. Plassen huset før krigen en flyfabrikk hvor det ble produsert over 160 fly på lisens for Hærens flygevesen. Kjeller Flyhistoriske Forening (KFF) og Veteranflygruppa i Nedre Romerike Flyklubb (NRFV) jobber iherdig for å ta vare på flyhistorien som er knyttet til denne plassen. Håpet er at feiringen av hundreårsjubileet i 2012 vil sette Kjeller og plassens betydning på kartet.

Hovedsmåflyplass for Norge

Kjeller er både Oslos og Norges hovedflyplass for småfly, og den usikre framtiden for plassen har vært en stor utfordring for småflymiljøet helt siden Fornebu ble lagt ned i 1998. Så lenge tyngre vedlikehold av kampflyene F-16 forblir på Kjeller, har plassens framtid vært regnet som trygg. Så sent som i 2003 ble det besluttet å flytte vedlikeholdet til Gardermoen og dermed legge ned Kjeller. Planene ble imidlertid skrinlagt av Avinor og Veritas som ikke anså slik virksomhet som forenlig Gardermoens rolle som kommersiell hovedflyplass i Norge.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

Search Ends For Malaysian Flight 370

After nearly three years of work searching the ocean floor with deep-sea submersibles for Malaysian Airlines Flight...

New Theory — Did D.B. Cooper Work For Boeing?

The FBI officially closed the book last year on the unsolved case of a 1971 hijacking by the man known as D.B....

Airbus Helicopter "Bubble" Windows Now Certified

Swiss Rotor Solutions has developed a retrofit "bubble" window set for Airbus H125/AS350 helicopters, and recently...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen