Restriksjonsområdet over Oslo revideres

Politiet har i dag kunngjort en gladnyhet for sjøflygere og hang- og paragliderutøvere i Oslo: Restriksjonsområdet over Oslo vil oppheves fra fredag 20. april klokka 19.00, og dersom området skulle gjenopprettes av sikkerhetsmessige grunner i framtiden, vil det revideres slik at disse aktivitetene ikke blir berørt på samme måte.

Dette restriksjonsområdet er nå historie.

Flynytt publiserer nedenfor den fulle meldingen fra politiinspektør Rune Bunæs:

Det vises til mailer vedr restriksjonsområde EN R 177 i luftområdet over Oslo og Bærum i anledning pågående rettssak i Oslo tinghus. Restriksjonsområdet ble besluttet med hjemmel i politiloven § 7, for å ivareta sikkerhet. Restriksjonene har en maksimal varighet til 22. juni 2012.

Flere aktører har kontaktet politiet og vist til at området som er besluttet, vil påvirke privat og også kommersiell sjøflyaktivitet i Fornebuområdet, og det er også vist til hanggliding og parasailing i området ved Grefsenkollen som er innenfor restriksjonsområdet.

Politiet har fortløpende vurdert behovet for luftromsrestriksjoner. Vi vil derfor oppheve gjeldende luftromsrestriksjoner, EN R177, fra og med fredag 20.4.12 kl. 1900.

Erfaringer fra denne uken tilsa at det innledningsvis var nødvendig med restriksjoner, men det er vårt syn at et eventuelt nytt pålegg om restriksjoner kan justeres, jf vedlagte kart. Dette vil gjøre at overnevnte aktiviteter kan foregå normalt.

Det nye områdets laterale grenser er: 6000N01031E – 5958N01047E – 5953N01047E – 5955N01031E – (6000N01031E), med den samme vertikale utstrekning fra bakken til 3000 FT AMSL.

For å unngå å måtte gjøre flere endringer enn nødvendig innenfor en kort tidsperiode, vil politiet ikke foreta noen formelle endringer før fredag20.4.12. Dersom behov for restriksjoner fortsatt anses nødvendig etter dette tidspunktet, vil det vedlagte området bli gjeldende og bekjentgjort via Luftfartstilsynet. Siden politiet allerede nå de facto uansett har besluttet å oppheve /endre restriksjonsområdet, finner vi det uproblematisk å gi uttrykk for at forstandig sjøflyaktivitet i området rundt Fornebu og luftsportaktiveter ved Grefsenkollen i henhold til det justerte restriksjonskartet ikke vil bli ansett som brudd på politiloven § 7 og forfulgt fra politiets side.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

AOPA Says NTSB Too "Speculative" In GA Reports

The NTSB should conduct an internal review to determine why several recent reports regarding general aviation...

Startup Envisions Transoceanic Cargo Drones

Natilus, a small company with just three employees, based in Richmond, California, is working to launch a...

Jets Return To Lantana After 44 Years

The FAA banned jets from Florida's Lantana/Palm Beach County Airport in 1973, but that ban is now lifted, the Palm...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen