Restriksjonsområdet over Oslo revideres

Politiet har i dag kunngjort en gladnyhet for sjøflygere og hang- og paragliderutøvere i Oslo: Restriksjonsområdet over Oslo vil oppheves fra fredag 20. april klokka 19.00, og dersom området skulle gjenopprettes av sikkerhetsmessige grunner i framtiden, vil det revideres slik at disse aktivitetene ikke blir berørt på samme måte.

Dette restriksjonsområdet er nå historie.

Flynytt publiserer nedenfor den fulle meldingen fra politiinspektør Rune Bunæs:

Det vises til mailer vedr restriksjonsområde EN R 177 i luftområdet over Oslo og Bærum i anledning pågående rettssak i Oslo tinghus. Restriksjonsområdet ble besluttet med hjemmel i politiloven § 7, for å ivareta sikkerhet. Restriksjonene har en maksimal varighet til 22. juni 2012.

Flere aktører har kontaktet politiet og vist til at området som er besluttet, vil påvirke privat og også kommersiell sjøflyaktivitet i Fornebuområdet, og det er også vist til hanggliding og parasailing i området ved Grefsenkollen som er innenfor restriksjonsområdet.

Politiet har fortløpende vurdert behovet for luftromsrestriksjoner. Vi vil derfor oppheve gjeldende luftromsrestriksjoner, EN R177, fra og med fredag 20.4.12 kl. 1900.

Erfaringer fra denne uken tilsa at det innledningsvis var nødvendig med restriksjoner, men det er vårt syn at et eventuelt nytt pålegg om restriksjoner kan justeres, jf vedlagte kart. Dette vil gjøre at overnevnte aktiviteter kan foregå normalt.

Det nye områdets laterale grenser er: 6000N01031E – 5958N01047E – 5953N01047E – 5955N01031E – (6000N01031E), med den samme vertikale utstrekning fra bakken til 3000 FT AMSL.

For å unngå å måtte gjøre flere endringer enn nødvendig innenfor en kort tidsperiode, vil politiet ikke foreta noen formelle endringer før fredag20.4.12. Dersom behov for restriksjoner fortsatt anses nødvendig etter dette tidspunktet, vil det vedlagte området bli gjeldende og bekjentgjort via Luftfartstilsynet. Siden politiet allerede nå de facto uansett har besluttet å oppheve /endre restriksjonsområdet, finner vi det uproblematisk å gi uttrykk for at forstandig sjøflyaktivitet i området rundt Fornebu og luftsportaktiveter ved Grefsenkollen i henhold til det justerte restriksjonskartet ikke vil bli ansett som brudd på politiloven § 7 og forfulgt fra politiets side.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

FAA Offers Outreach On SoCal Airspace Changes

Pilots who fly in Southern California's busy airspace will soon be expected to follow new procedures, so the FAA has...

Search Ends For Malaysian Flight 370

After nearly three years of work searching the ocean floor with deep-sea submersibles for Malaysian Airlines Flight...

New Theory — Did D.B. Cooper Work For Boeing?

The FBI officially closed the book last year on the unsolved case of a 1971 hijacking by the man known as D.B....

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen