Restriksjonsområdet over Oslo krympes

Restriksjonsområdet over Oslo som har vært varslet i forbindelse med fredsprisutdelingen ville ha lammet Kjeller som er Norges hovedsmåflyplass i dagevis. Etter dialog mellom Kjeller Aero Senter og politiet, er det nå varslet at restriksjonsområdet vil krympes fra en radius på 15 til 9 nautiske mil. Dermed kommer Kjeller utenfor området slik at stengning av plassen unngås.

Kjeller flyplass kommer utenfor revidert restriksjonsområde. Foto: Torkell Sætervadet

– Med et restriksjonsområdet på 15 nautiske mil, vil flyplassen måtte være stengt i hele tre dager, sier flyplassjef Per Inge Evensen fra Kjeller Aero Senter (KAS) i en henvendelse til Oslo politidistrikt.

– Flyplassen er base for om lag 100 småfly og helikoptre, noe som gjør den til landets desidert største. Flyplassen har to verksteder som er avhengig av å få fly ut og inn til sine lokaler for å opprettholde sin virksomhet, samt Helitrans som har inntil åtte helikoptre stasjonert her. Mange bruker også flyene i jobbsammenheng, understreker flyplassjefen i sin henvendelse.

KAS' henvendelse til Oslo politidistrikt var sendt i samråd og forståelse med John Eirik Laupsa som er generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF).

Går inn for å krympe restriksjonsområdet

– Ut fra dagens trusselbilde relatert til utdelingen av Nobels fredspris, vil Oslo politidistrikt anmode Avinor om at det etablerte restriksjonsområdet, ENCA 0073/12, oppheves. Samtidig ber vi om opprettelse av et nytt område, men denne gang med radius 9 nautiske mil slik at Kjeller flyplass skal ligge utenfor restriksjonsområdet. Tidsrom for restriksjonene blir det samme, forteller Torstein J. Stephansen som er politioverbetjent i Oslo politidistrikt.

Det er ventet at det vil bli utstedet en NOTAM som setter endringen i verk innen kort tid. Det kan imidlertid komme nye endringer, noe som innebærer at flygere som vanlig må følge nøye med på NOTAM.

– Hvis trusselbilde skulle endre seg fram mot fredsprisutdelingen, vil vi eventuelt måtte utvide det nye området til også å omfatte Kjeller igjen, understreker Stephansen.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

New Instrument Panel Annunciator Aims To Reduce Gear-Up Landings

<p>At AirVenture 2017, Massachusetts-based Approach Aviation announced FAA approval and production shipment of its...

Stratos 714 Comes To Oshkosh

<p>Following years of incremental progress and cabin mock-ups, Stratos arrived at Oshkosh 2017 with a real airplane....

FAA Provides BasicMed Outreach

<p>For pilots who are still not sure about how the BasicMed program works, or if it’s right for them, the FAA’s...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen