Restriksjonsområdet over Oslo krympes

Restriksjonsområdet over Oslo som har vært varslet i forbindelse med fredsprisutdelingen ville ha lammet Kjeller som er Norges hovedsmåflyplass i dagevis. Etter dialog mellom Kjeller Aero Senter og politiet, er det nå varslet at restriksjonsområdet vil krympes fra en radius på 15 til 9 nautiske mil. Dermed kommer Kjeller utenfor området slik at stengning av plassen unngås.

Kjeller flyplass kommer utenfor revidert restriksjonsområde. Foto: Torkell Sætervadet
Kjeller flyplass kommer utenfor revidert restriksjonsområde. Foto: Torkell Sætervadet

– Med et restriksjonsområdet på 15 nautiske mil, vil flyplassen måtte være stengt i hele tre dager, sier flyplassjef Per Inge Evensen fra Kjeller Aero Senter (KAS) i en henvendelse til Oslo politidistrikt.

– Flyplassen er base for om lag 100 småfly og helikoptre, noe som gjør den til landets desidert største. Flyplassen har to verksteder som er avhengig av å få fly ut og inn til sine lokaler for å opprettholde sin virksomhet, samt Helitrans som har inntil åtte helikoptre stasjonert her. Mange bruker også flyene i jobbsammenheng, understreker flyplassjefen i sin henvendelse.

KAS' henvendelse til Oslo politidistrikt var sendt i samråd og forståelse med John Eirik Laupsa som er generalsekretær i Norges Luftsportforbund (NLF).

Går inn for å krympe restriksjonsområdet

– Ut fra dagens trusselbilde relatert til utdelingen av Nobels fredspris, vil Oslo politidistrikt anmode Avinor om at det etablerte restriksjonsområdet, ENCA 0073/12, oppheves. Samtidig ber vi om opprettelse av et nytt område, men denne gang med radius 9 nautiske mil slik at Kjeller flyplass skal ligge utenfor restriksjonsområdet. Tidsrom for restriksjonene blir det samme, forteller Torstein J. Stephansen som er politioverbetjent i Oslo politidistrikt.

Det er ventet at det vil bli utstedet en NOTAM som setter endringen i verk innen kort tid. Det kan imidlertid komme nye endringer, noe som innebærer at flygere som vanlig må følge nøye med på NOTAM.

– Hvis trusselbilde skulle endre seg fram mot fredsprisutdelingen, vil vi eventuelt måtte utvide det nye området til også å omfatte Kjeller igjen, understreker Stephansen.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

Bombardier Says Mitsubishi ‘Misappropriated’ Data

Bombardier, based in Canada, has sued Mitsubishi Aircraft, of Japan, claiming that some workers recruited from...

'Stunt Rapper' Dies In Wing Walking Accident

A Los Angeles-based “stunt rapper” died Saturday while wing walking for a video shoot in southern British...

NTSB Calls For 25-Hour CVR Duration

The current requirement for cockpit voice recorders to store just two hours of data is not enough, the NTSB says...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen