Ny Rygge-konsesjon gir bedre småflykår

Moss lufthavn Rygge har fått ny konsesjon for 20 år som hever grensen for årlige kommersielle bevegelser fra 21.000 til 30.000 og som utvider åpningstiden med en halvtime morgen og kveld. Samtidig åpnes det for stasjonering av inntil 30 småfly på lufthavna.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker at det er viktig å sikre småflygerne gode vilkår. Her etter Flynytts introtime med statsråden i påskeuka som nettopp gikk via Rygge. Foto: Lars Brede Grøndahl
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen understreker at det er viktig å sikre småflygerne gode vilkår. Her etter Flynytts introtime med statsråden i påskeuka som nettopp gikk via Rygge. Foto: Lars Brede Grøndahl

Moss lufthavn Rygge har fått ny konsesjon for 20 år som hever grensen for årlige kommersielle bevegelser fra 21.000 til 30.000 og som utvider åpningstiden med en halvtime morgen og kveld. Samtidig åpnes det for stasjonering av inntil 30 småfly på lufthavna.

Gjennom utvidet åpningstid og flere årlige bevegelser har Moss lufthavn Rygge fått gjennomslag for sine ønsker som har ligget som en forutsetning for en bærekraftig vekst på lufthavna. Det later imidlertid til at de kommersielle interessene ikke er alene om å ha fått gjennomslag for sine ønsker på Rygge.

– Flere flygninger, flere passasjerer, lengre åpningstider og en langsiktig konsesjon er de viktigste bidragene fra Samferdselsdepartementet. Dette vil gi Moss Lufthavn Rygge mulighet til å vokse og utvikle seg videre. Rygge har hatt en positiv utvikling i de årene man har drevet sivil lufthavnvirksomhet, og har definitivt vist at man kan fylle en viktig rolle og tilbud til de reisende på Østlandet. Nå kan dette tilbudet bli enda bedre, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Inntil 30 fast stasjonerte småfly

Av pressemeldingen framkommer det videre at Moss Lufthavn Rygge skal stille inntil 30 parkeringsplasser til disposisjon for fast stasjonerte småfly. Plasseringen av parkeringsplassene skal være slik at brukerne ikke er avhengig av hjelp fra lufthavnen når parkeringsplassene benyttes. Det endelige antallet parkeringsplasser bestemmes når de økonomiske konsekvensene er kjent.

– Jeg ser det som viktig å sikre gode vilkår for småflymiljøet. Dette er et viktig bidrag i så måte, fortsetter samferdselsministeren.

Nyheten om at småflygere trolig får bedre tilgang på Rygge lander på bordet hos Norges Luftsportforbund (NLF) på forbundets 105-årsdag.

– Vi har ikke sett inn i de detaljerte konsesjonsvilkårene ennå, men av det vi ser av dagens presseoppslag tyder alt på at Norges Luftsportforbund har fått gjennomslag for sitt ønske om at det skal være oppstillingsplasser for inntil 30 småfly på Rygge. Egen adgangsordning som hindrer obligatorisk handlingavgift ser også ut til å være på plass, sier John Eirik Laupsa som er generalsekretær i NLF.

– NLF har jobbet aktivt både på politisk og administrativt nivå det siste halvåret for å nå fram i denne saken.

– Det vi ser så langt, gjør oss svært optimistiske, avslutter Laupsa.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

Researcher Seeks Input On Landing Techniques

Douglas Boyd, a researcher with the University of Texas, is looking into factors that affect landing safety for...

Boeing Announces New Future-Tech Division

Boeing announced the formation of a new division at the Farnborough International Airshow on Tuesday. The goal of...

Dynon Launches Two New Portables

Dynon is introducing the D3 Pocket Panel and DRX Portable Dual Band ADS-B Traffic and Weather Receiver at...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen