NLF får trolig beholde seilfly- og ballongregimet

Samferdselsdepartementet foreslår nå i en høring at Norges Luftsportforbund (NLF) skal delegeres myndighet, slik at de kan få utstede sertifikater til utøvere av seilfly- og ballongaktivitet. Dermed ligger forbundet an til å kunne fortsette sin over 80 år gamle praksis med å ta hånd om denne aktiviteten, selv om nye europeiske regler krever myndighetssertifisering av slike utøvere.

John Eirik Laupsa, generalsekretær i Norges Luftsportforbund, er svært fornøyd med at Samferdselsdepartementet nå legger opp til at forbundet får en delegert myndighetsrolle. Foto: Adam Stirling

Samferdselsdepartementet foreslår nå i en høring at Norges Luftsportforbund (NLF) skal delegeres myndighet, slik at de kan få utstede sertifikater til utøvere av seilfly- og ballongaktivitet. Dermed ligger forbundet an til å kunne fortsette sin over 80 år gamle praksis med å ta hånd om denne aktiviteten, selv om nye europeiske regler krever myndighetssertifisering av slike utøvere.

NLF skal også utføre adgangskontroll og drive tilsyn med de aktuelle utdanningsinstitusjonene, heter det i forslaget som i dag ble lansert gjennom en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

– Norges Luftsportforbund har opparbeidet seg god kompetanse gjennom den aktiviteten de har hatt i flere år. Det er derfor naturlig at de viderefører denne gjennom å få myndighet til å utstede disse sertifikatene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Først i EU?

Et nytt EU/EØS-regelverk, som trer i kraft 8. april 2018, innebærer at en nasjonal luftfartsmyndighet må utstede sertifikater til utøvere av seilfly- og ballongaktivitet.

Etter det Flynytt erfarer, blir NLF det første luftsportforbundet i Europa som får formalisert delegering av disse to myndighetsområdene basert på EASA-regelverket – gitt at forslaget blir vedtatt. Østerrike ligger imidlertid an til å få en tilsvarende modell.

– Vi er veldig glade for at vi har kommet så langt i denne prosessen etter et langvarig og grundig arbeid. Vår organisasjon har i realiteten utført utstedelser av lisenser for disse aktivitetene siden 1930-tallet, og vi er godt fornøyd med at Samferdselsdepartementet støtter at vi er de rette til å fortsette med denne oppgaven, sier NLFs generalsekretær John Eirik Laupsa til Flynytt.

– Som leder for NLFs administrasjon vil jeg ta ansvar for å få alle nødvendige systemer på plass som kreves for å kunne være CA (Competent Authority – kompetent myndighet), og personell skal gjennomgå nødvendig opplæring. At også Luftfartstilsynet gir sin støtte til at dette er den beste løsningen er også svært viktig. Blant annet kan nevnes at det er avtalt at relevant personell i NLF kan delta på LTs kursing i forvaltningskompetanse, fortsetter Laupsa.

Luftfartsmyndighet på linje med Luftfartstilsynet

– Når NLF får tildelt myndighet på området, blir organisasjonen en luftfartsmyndighet på linje med Luftfartstilsynet, men med et begrenset ansvarsområde. Samferdselsdepartementet vil bli klageinstans for de vedtak som NLF fatter, skriver departementet i sin pressemelding.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

More Experimental PMAs Likely

Owners of certified aircraft could soon have affordable access to a wide range of cutting-edge technology now...

Airbus CEO: Unmanned Aerial Vehicle To Fly This Year

Airbus will begin test flights of its flying taxi prototype by the end of the year, the company's chief executive...

NTSB: Pilot Received Type Rating Weeks Before Fatal Crash

The pilot of the Cessna Citation that crashed into Lake Erie in December had received his type rating in the jet...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen