Nå kan mobilen stå på mens du flyr

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har nå fjernet det generelle påbudet om at mobiltelefoner må være skrudd av eller satt i "flymodus" under landing og avgang. Gitt at flyselskapene gjør nødvendige tilpasninger, kan de velge å tillate at mobiltelefoner og nettbrett har kontinuerlig kontakt med bakkestasjoner eller trådløse nettverk under hele flyturen.

Nå slipper du unna "flymodus" – hvis flyselskapet du flyr med vi.

De nye bestemmelsene gjelder alle former for portable elektroniske enheter, på EASA-språk kalt "PED" for "Portable Electronic Devices", eksempelvis nettbrett, smarttelefoner, laptoper, lesebrett eller MP3-spillere. Forbudet mot å benytte slike enheter går langt tilbake i tid, men i 2013 innførte EASA nye regler som åpnet for at man kan bruke PED-er gjennom hele flygingen så lenge de er i "flymodus", det vi si så lenge de ikke har radiosender og -mottaker aktivert.

EASA ønsker å bidra til at flypassasjerer får samme frihet som passasjerer ombord andre transportformer, eksempelvis tog. Fra 26. september 2014 åpner derfor EASA for at flyselskapene kan tillate flypassasjerer å bruke PED-er gjennom hele flygingen, også når de står i sendemodus.

Det er opp til hvert enkelt flyselskap om de vil ta i bruk den nye muligheten som regelverket gir. Flyselskapene må gjennomgå en evalueringsprosess som skal bekrefte at flyene ikke på noen måte blir forstyrret av sendesignalene fra påslåtte PED-er. Avhengig av evalueringen, vil flyselskapene i større eller mindre grad kunne benytte mulighetsrommet i regelverket. Dermed vil reglene for hvorvidt man kan ha PED-ene på i sendemodus i de ulike fasene av flygingen kunne variere fra flyselskap til flyselskap, og fra flytype til flytype innenfor samme selskap.

PED kan også brukes ombord i allmennfly

EASAs nye regelverk er myntet på fly i kommersielle operasjoner, men fra 28. oktober i år trer EASAs driftsbestemmelser for ikke-kommersielle operasjoner med enkle luftfartøyer (Part-NCO) i kraft i Norge. Part-NCO har egne gjennomførings- og samsvarsregler for bruk av PED ombord i småfly. Disse fastslår at det er fartøysjefen som bestemmer når PED-er kan være påslått under flight, basert på en vurdering av om bruken kan tenkes å ha innvirkning for flysikkerheten.

files/content/news/Ipad.jpgPart-NCO peker på at bruk av PED kan gi interferens til småflyenes avionikk og elektronikk, og at det sikreste alternativet derfor er å ikke bruke PED mens man flyr. Samtidig er det altså fartøysjefen som skal foreta vurderingen i hvert enkelt tilfelle: Dersom han eller hun ikke finner at bruk av PED innebærer en sikkerhetsrisiko for den aktuelle flygingen med det aktuelle luftfartøyet, er regelverket ikke til hinder for at enhetene brukes – selv i sendemodus.

De nye retningslinjene for kommersiell lufttransport så vel som Part-NCO er begge en solid indikasjon på at de europeiske flysikkerhetsmyndighetene innser at mobile enheter har kommet for å bli, og at de ikke representerer en så stor sikkerhetstrussel at de må forbys. Amerikanske flysikkerhetsmyndigheter har tvert i mot identifisert de fordelene den nye teknologien gir for allmennflygingen: Etterhvert som nettbrett med apper som tar i mot værdata fra ADS-B-systemet har bredt om seg i USA, har amerikanske myndigheter sett at antallet værrelaterte ulykker er kraftig redusert. På kun tre år snakker man om en reduksjon i denne typen ulykker innenfor GA-segmentet på hele 40 prosent. Dette kan være en indikasjon på at det kan være farligere å fly uten en påslått PED enn med.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

Navy Skydiver Killed In Airshow Jump

A member of the U.S. Navy's skydiving team, the Leap Frogs, died on Sunday afternoon after his parachute...

Report: World's Largest Airship In The Works

A high-tech airship is under construction in a Silicon Valley hangar, according to a recent report in the Guardian,...

U.S. 'Might' Ban Laptops On International Flights

Homeland Security Secretary John Kelly says he "might" ban laptops in the passenger cabins of all international...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen