Kjeller: "Last minute" ja-forslag til testcelle for AIM Norway

Skedsmo Senterparti forsøker en «last minute call» før kveldens kommunestyremøte i Skedsmo kommune. De oppfordrer partiene til å vedta et forslag som innebærer et ja til søknaden fra AIM Norway om bygging av testcelle for F135-motoren til F-35 på Kjeller.

Ordfører i Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten (Ap) 15. desember 2011 da LHK ble omdannet til AIM Norway – nå utfordres han av Sp som vil gi AIM byggetillatelse med én gang. Foto: Lars Brede Grøndahl
Ordfører i Skedsmo kommune Ole Jacob Flæten (Ap) 15. desember 2011 da LHK ble omdannet til AIM Norway – nå utfordres han av Sp som vil gi AIM byggetillatelse med én gang. Foto: Lars Brede Grøndahl (Bilde: Lars Brede Grøndahl)

Skedsmo Senterparti forsøker en «last minute call» før kveldens kommunestyremøte i Skedsmo kommune. De oppfordrer partiene til å vedta et forslag som innebærer et ja til søknaden fra AIM Norway om bygging av testcelle for F135-motoren til F-35 på Kjeller.

En testanlegg vil omfatte 100 framtidige arbeidsplasser i kommunen. Skedsmo Sp håper AIM Norway fortsatt vil ha en framtid i kommunen.

Det lokale Senterpartiet peker på at AIM Norway gjennom en støyrapport har dokumentert at støyen fra framtidig drift av testcellen er innenfor de lovlige verdier som gjelder for bolighus, skoler, og barnehager. Den store støykilden i området viser seg å være Fetveien, som i stor grad vil overdøve det lave lydnivået fra testcellen

Sp mener at søknaden fra AIM ikke krever en reguleringsplan ettersom den «økte virksomheten ikke vil medføre økt støy og forurensning i forhold til dagens situasjon».

De har oversendt følgende forslag til vedtak i klagesaken til AIM og håper på tilslutning fra de andre partiene i kommunestyret i Skedsmo i «denne meget viktige saken»:

«Kommunestyret i Skedsmo opphever avslag på rammesøknad for oppføring av testcelle for F 135 flymotor på Kjeller flyplass, og gir AIM Norway dispensasjon fra kravet om å utarbeide en reguleringsplan for det gjeldende byggeareal.»

Skedsmo Senterparti viser også til hvor viktig AIM er for lærlingeplasser i kommunen, med dagens tette samarbeid med flylinja ved Skedsmo VGS.

Kun 10-15 minutter daglig

I et intervju som NRK Østlandssendingen hadde 28. januar uttalte adm. direktør Ove Haukåssveen i AIM Norway:

«Jeg har i flere omganger og med omfattende dokumentasjon forklart hva vi kan forvente av både utslipp av nitrogendioksid NOx, og svoveldioksyd SO2, fra en testcelle som kun kjører med maksimal ytelse 10-15 minutter om dagen. Dette gjelder jo kun virkedager, selvfølgelig, og kun dersom vi får kontrakter fra andre europeiske F-35 brukere. Hvis ikke, med kun norske F-35 fly, vil det kun bli 10-15 minutters testkjøring ca en gang i uken.»

«Og som jeg også har sagt før, alle må vel forstå at biltrafikken på Fetveien og i Lillestrømområdet er kilden til luftforurensning på Kjeller, og ikke en enkel jetmotor som går kanskje for full ytelse kun 10-15 minutter, en gang i uka,» opplyser Haukåssveen til NRK.

Venner av Kjeller oppfordres til å møte opp

Skedsmo Sp oppfordrer alle til å møte i kommunestyresalen i Skedsmo Rådhus i kveld kl 18.00.

«Skedsmo Senterparti håper ut fra dette på et vedtak uten reguleringsplan i kommunestyret, da vil etter all sannsynlighet AIM Norway fortsatt ha en framtid i Skedsmo,» heter det i oppfordringen fra partiet.

Sakspapirer kan lastes ned nedenfor.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

Van Nuys Offers High School Students Peek at Aviation

More than 1,500 local high school students from 26 schools are set to participate in the 13th annual Aviation...

Yet Another Military Mishap – F-22 at Fallon

An F-22 Raptor attempting takeoff at Naval Air Station Fallon may have lost an engine and ended up touching down...

Aero: Atol 650 Amphib Finds U.S. Manufacturer

An investor group based in Maine says it will manufacture the Atol 650, a Finnish-designed high-performance light...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen