EU vedtar nytt regelverk for instrumentbevis

Endelig – siste etappe på det lange europeiske regelverksløpet er over slik at utdanning til de nye europeiske instrumentbevisene kan starte! 3. april 2014 trer regelverket i kraft i EU-området.

Instrumentflyging blir snart lettere tilgjengelig, men i Norge er innføringen av den nye forskriften forsinket.
Instrumentflyging blir snart lettere tilgjengelig, men i Norge er innføringen av den nye forskriften forsinket.

Forordning 254/2014 er nå vedtatt av EU og ble publisert på EUs ”lovdata” 13. mars. Forordningen innebærer at de nye instrumentbevisene en-route-instrumentrettighet (EIR) og kompetansebasert instrumentflygebevis (CB-IR) er på plass i EASA-området. Forordningen trer i kraft allerede 3. april 2014, og landene er ikke gitt adgang til "å somle" gjennom de typiske overgangsperiodene vi har sett i tidligere regelverksprosesser. Dermed kan flyskolene sette i gang med undervisningsoppleggene til de nye bevisene så snart de har fått godkjent dem av sine nasjonale myndigheter.

Gjelder i Norge fra tidligst september

I Norge vil regelverket tre i kraft noe senere enn i resten av EU-området:

– Forordninger vedtatt i EU gjelder ikke direkte i Norge. Det gjennomføres en prosess for å oppdatere EØS-avtalen parallelt med at det gjennomføres høring og andre forberedelser for en norsk gjennomføringsforskrift. Disse prosessene tar tid, og det er normalt en forsinkelse mellom vedtakelse av en EU-forordning, til den er gjennomført i Norge, på 5-8 måneder. Det er per i dag ikke mulig å forutsi eksakt når forordning 245/2013 vil kunne gjelde i Norge, men vi arbeider generelt for at forsinkelsen skal bli så kort som mulig. Tidligste tidspunkt for norsk forskrift er sannsynligvis september 2014. Det er per i dag ikke aktuelt med en nasjonal forskrift uavhengig av EØS-prosessen, forklarer Hege Aalstad som er juridisk seniorrådgiver i Luftfartstilsynet.

Må være ATO

Det er kun flyskoler som er godkjent etter de nye EASA-bestemmelsene som kan utdanne etter det nye opplegget. Det innebærer at flyskolene må ha en ATO-godkjennelse.

I Flynytt nr 3 som kommer ut før sommerferien, starter bladet en artikkelserie om den nye instrumentutdanningen.

Les mer om de nye sertifikatene her.

Forordningen kan du laste ned her på engelsk.

Forordningen kan også leses på dansk her.

Forsiden akkurat nå

Nyheter fra AVweb

Halladay Had Drugs In System

<p>Former Major League pitcher Roy Halladay had three drugs in his system when his Icon A5 crashed off the coast of...

Drone Used In Surf Rescue

<p>Australian lifeguards used a drone to drop a flotation device to some swimmers in trouble and are claiming a world...

Emirates Order Keeps A380 Alive

<p>Emirates Airlines has extended the production life of the A380 with a firm order for 20 aircraft and an option for...

Les mer

Fra NLF-Motor

Til toppen